Publicēts 25 novembris 2016

zina2Trešdien, 23. novembrī Briselē, Eiropas Komisijas (EK) organizētās konferences “Spreading Excellence and Crossing the Innovation Divide”, laikā EK Pētniecības un inovācijas ģenerāldirektors Robert-Jan Smits, piedaloties EK Pētniecības, inovācijas un zinātnes komisāram Carlos Moedas, oficiāli paziņoja konkursa “WIDESPREAD 1-2014: Teaming” otrās fāzes projektu 10 uzvarētājus. To vidū ir arī Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta (LU CFI) iesniegtais projekts “Viedo materiālu pētījumu un tehnoloģiju pārneses centrs – CAMART2”.

Kopumā projektu konkursā tika iesniegti 169 projektu pieteikumi, no kuriem atbalstīti desmit. Savukārt pēc iegūtā vērtējuma projekts CAMART2 ierindojas piektajā vietā. Tas ir vienīgais projekts no Baltijas jūras reģiona valstīm, kurš guvis atbalstu.

Projekta mērķis ir sadarbībā ar Zviedrijas partneriem (KTH Royal Institute of Technology un Acreo Swedish ICT, kas ir pasaules līmeņa eksperti inovāciju un tehnoloģiju pārneses jomā) pārveidot LU CFI esošo Ekselences centru materiālzinātnēs par jaunu, spēcīgāku Ekselences centru, kurā būtu efektīva jaunu materiālu un modernu tehnoloģiju pārnese komerciālos un sabiedriskā labuma produktos.

Sagaidāms, ka Ekselences Centrs veicinās ne tikai materiālzinātnes attīstību Latvijā, bet arī reģionālā centra izveidi ar lielu potenciālu labas prakses un zināšanu apmaiņai. Tas veicinās plašākas inovāciju un tehnoloģiju pārneses ekosistēmas izveidi esošās pētniecības un rūpniecības jomā, kā arī ļaus izveidot jaunus augsto tehnoloģiju un augstas pievienotās vērtības ražošanas uzņēmumus. Projekts pilnībā atbalsta Viedās specializācijas jomas “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženierzinātnes” attīstību Latvijas tautsaimniecības transformācijai uz augstākas pievienotās vērtības radīšanu, konkurētspējas veicināšanu un uz zināšanās balstītu attīstības potenciāla veidošanos.

Galvenie ieguvumi Latvijai no projekta atbalsta:

  • Inovāciju un tehnoloģiju pārneses pieredzes pārņemšana no Zviedrijas Kista inovāciju reģiona (Skandināvijas “Silicon Valley”), t.sk. Latvijā ieviešot Zviedrijas modeli integrētās sadarbības platformai ar industriju, kur būtu iespējams dalīties iegūtajā pieredzē un zināšanās ar uzņēmumiem, kā arī citiem inovāciju orientētiem zinātniskajiem institūtiem Latvijā un Baltijas jūras reģionā;
  • Reģionālas nozīmes materiālzinātnes Ekselences Centra izveide Rīgā, kurā tiktu izstrādātas inovatīvas tehnoloģijas un produkti nano- un mikroelektronikai un fotonikai, tas skaitā enerģijas ieguvei, tās efektīvai izmantošanai un pielietojumam IKT;
  • Jaunu augsto tehnoloģiju inovatīvu uzņēmumu izveide Latvijā, jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde un ieviešana esošajos augsto tehnoloģiju uzņēmumos (piemēram, A/S Sidrabe, SIA GroGlass, SIA Z-Light un citi).
    Projektu īstenos no 2017.gada līdz 2024.gadam. Kopējais projekta budžets ir 30 milj. eiro, no kuriem 15 milj. eiro sniegs Eiropas Komisija un 16 milj. eiro tiks ieguldīts kā nacionālais līdzfinansējums (Eiropas strukturālie un investīciju fondi un pašu līdzekļi).