Publicēts 06 decembris 2016

LogoLai veicinātu profesionālās izglītības pievilcību un sniegtu iespēju labāk izprast katra cilvēka profesionālo potenciālu, laikā līdz 9. decembrim visā Eiropā, tostarp Latvijā, norisināsies profesionālo prasmju nedēļa. Nedēļas gaitā mācību iestādēs norisināsies karjeras dienas, atvērto durvju dienas uzņēmumos, ekspertu konsultācijas, semināri, konferences, veiksmes un video pieredzes stāsti, kā arī daudzi citi pasākumi.

Eiropas profesionālo prasmju nedēļa ir Eiropas Komisijas iniciatīva, kura šogad pirmo reizi norisināsies Briselē un visās 28 dalībvalstīs.

Eiropas profesionālo prasmju nedēļas ideja balstās uz to, ka katrs cilvēks ir talantīgs. Tomēr ne visi cilvēku talanti ir acīmredzami, tāpēc tos ir nepieciešams atklāt, izkopt rūpīgā darbā. Profesionālo prasmju nedēļā ne tikai jauniešiem būs iespēja labāk izprast savus talantus, atklāt radošo un inovatīvo potenciālu, bet ikviens interesents jebkurā vecumā varēs apgūt dažādas profesionālās prasmes, atklājot darba iespējas, ko paver konkrētā profesija.

“Profesionālo prasmju nedēļa ir daļa no Eiropas Komisijas 10. jūnijā publiskotās ambiciozās Eiropas Iemaņu dienaskārtības, kas ietver 10 konkrētas iniciatīvas, lai eiropiešus padarītu konkurētspējīgākus, ļaujot labāk izprast, attīstīt, parādīt un izmantot savas iemaņas.
Piemēram, viena no Eiropas Komisijas iniciatīvām ir Digitālo iemaņu un darbavietu koalīcija, kas palīdzēs veicināt sadarbību starp izglītības iestādēm un digitālo industriju,” uzsver Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā ekonomikas padomnieks Mārtiņš Zemītis.

Arī Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) ģenerāldirektore Līga Meņģelsone uzsver, ka profesionālo prasmju nedēļa ļaus ne tikai labāk izprast savus talantus, bet caur citu skata punktu palūkoties uz profesionālo izglītību, atklājot, ka tā paver plašas darba iespējas, turklāt ir piemērota jebkura vecuma cilvēkiem.

“Pētījumu dati rāda, ka Latvijā valda dažādi stereotipi par profesionālo izglītību un tās prestižu. Tāpat trūkst informācijas par profesionālās izglītības priekšrocībām, piemēram, ka profesionālā izglītība ir piemērota jebkura vecuma cilvēkiem vai, ka profesionālajai izglītībai ir cieša saikne ar mūžizglītību. Tāpēc profesionālo prasmju nedēļa ir lieliska iniciatīva, kura ļauj praksē pārliecināt ikvienu interesentu, jauniešus, to vecākus, pedagogus, par to, ka profesionālā izglītība spēj nodrošināt darba tirgū pieprasītas zināšanas un kompetences.”

Profesionālo prasmju nedēļas laikā notiks plašs pasākumu loks, kuru laikā jauniešiem būs iespēja labāk izprast savu nākotnes profesiju, dažādās mācību iestādēs norisināsies atvērto durvju dienas, radošās darbnīcas, labās prakses piemēri, tikšanās ar darba devējiem un mācību iestāžu absolventiem, varēs uzzināt populāru personību veiksmes stāstus ceļā uz sasniegumiem, notiks konkursi, radošās izstādes, diskusijas par sociālo uzņēmējdarbību, ekskursijas uz darbvietām un citi pasākumi.
Profesionālo prasmju nedēļas pasākumi ir apkopoti īpaši veidotā digitālajā kalendārā, kurš ikvienam interesentam ir pieejams Izglītības un zinātnes ministrijas lapā: http://www.izm.gov.lv/lv/izglitiba/profesionala-izglitiba/profesionalas-izglitibas-prasmju-nedela/kalendars