Publicēts 15 decembris 2016

Piektdien, 16. decembrī, izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis dosies reģionālajā vizītē uz Cesvaini, lai ar novada domes vadību un izglītības speciālistiem pārrunātu aktuālos jautājumus izglītības jomā, kā arī iepazītos ar novada izglītības attīstības plāniem.

Ministrs tiksies ar novada domes priekšsēdētāju Vilni Špatu, Cesvaines novada pedagogiem, vidusskolas skolēnu vecāku padomes un skolēnu pašpārvaldes pārstāvjiem, lai pārrunātu aktuālos jautājumus, kas saistīti ar pārmaiņu procesiem Latvijas izglītības sistēmā un mērķi sniegt mūsdienīgas un kvalitatīvas izglītības iespējas ikvienam skolēnam.

Tikšanās laikā ministrs informēs arī par šobrīd aktuālām un plašākai diskusijai pieteiktām tēmām, kas saistītas ar jauno kompetencēs balstītā mācība satura reformu, kuru plānots pakāpeniski ieviest no 2018./2019. mācību gada. “Lai raisītu bērniem lielāku interesi par zināšanām, rosinātu domāt un rast atbildes uz jautājumiem un veidotu iespējas izglītības kvalitātes celšanai, pārmaiņām ir jāseko gan izglītības saturā, ko un kā mācām, gan skolas vidē, kurā atrodas un mācās skolēns,” uzsver ministrs. Tādēļ ir būtiski, ka vizītes ietvaros Cesvainē būs iespējas pārrunāt aktuālos pārmaiņu jautājumus gan ar pedagogiem, gan skolēniem un viņu vecākiem, lai nepastarpinātu saņemtu atbildes uz interesējošiem jautājumiem.

Ministra vizīte Cesvainē plānota no plkst. 14.00.