Publicēts 22 decembris 2016

ApbalvośanaŠodien, 22. decembrī, izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis svinīgā pasākumā pasniedza Izglītības un zinātnes ministrijas Pateicības rakstus profesionāļiem, kuri savā ikdienas darbā sniedz nozīmīgu ieguldījumu, lai cilvēkiem ar invaliditāti nodrošinātu izglītības pieejamību un veicinātu sociālo integrāciju. Par ieguldījumu izglītības pieejamības veicināšanā personām ar invaliditāti IZM Pateicības rakstu ministrs pasniedza arī Latvijas Republikas tiesībsargam Jurim Jansonam un invalīdu un viņu draugu apvienības "APEIRONS" valdes priekšsēdētājam Ivaram Balodim.

“Esmu gandarīts, ka Latvijā ir labi iniciatīvas piemēri un personības, kas spēj nodrošināt veiksmīgu iekļaujošas izglītības politikas īstenošanu. Jebkura no šāda veida iniciatīvām mūsu sabiedrībā spēj vairot līdzcietību un dabisku spēju pieņemt to, ka esam dažādi. Tieši tāpēc ir tik svarīgi novērtēt cilvēku ieguldīto darbu un pateikt par to paldies,” pasākumā uzsvēra izglītības un zinātnes ministrs K.Šadurskis.

Izglītības un zinātnes ministrijas Pateicības raksts par ieguldījumu izglītības pieejamības veicināšanā personām ar invaliditāti piešķirts Malnavas koledžas surdotulcei Ievai Strodei, Valsts policijas koledžas Humanitārās katedras vadītājai Evitai Lipei, Latvijas Universitātes rektora vietniecei infrastruktūras attīstības jautājumos Kitijai Gruškevicai, Sociālās integrācijas valsts aģentūras direktorei Ilonai Jurševskai, Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas Sociālās aprūpes katedras vadītājai Dacei Erkenai, Rīgas Stradiņa universitātes Ārvalstu studiju nodaļas dekānei Smuidrai Žermanos, Rīgas Tehniskās universitātes rektoram Leonīdam Ribickim, Latvijas Kristīgā akadēmijas Studiju daļas vadītājai Zanei Čečiņai, Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO valdes priekšsēdētājai Guntai Ančai, Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas asociētajai profesorei Barbarai Ābelei, Strautiņu pamatskolas skolotājai Santai Masingai, Ezernieku vidusskolas asistentei bērnam ar īpašām vajadzībām Jeļenai Jegorovai, Krāslavas bērnu un jauniešu centra, kluba “Saulessvece” vadītājai, interešu izglītības skolotājai Žannai Garbrēderei, Liepājas Speciālās internātpamatskolas direktora vietniecei izglītības un audzināšanas darbā Kaivai Žīmantei, Liepājas Speciālās internātpamatskolas skolotājai Ingrīdai Kupčei, Sveķu internātpamatskolas sociālai pedagoģei Marikai Andževai, Valmieras pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” vadītājai Guntrai Kukjānei un biedrības "Latvijas Autisma apvienība" priekšsēdētājai Līgai Bērziņai.

Nevalstisko organizāciju ieguldījums cilvēku ar invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanā bieži netiek pietiekami novērtēts. Daudzās organizācijās, izglītības iestādēs, bērnu un jauniešu centros strādā profesionāļi, kuru ikdienas pašaizliedzīgais darbs ir pamats cilvēka ar invaliditāti turpmākai motivācijai mācīties un pilnveidoties, nemitīgi apgūt jaunas zināšanas un prasmes, iekļauties sabiedrībā un dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Kā šodienas pasākumā uzsvēra apbalvotie, cilvēciskais “paldies” bieži spēj darīt brīnumus – tas ir apliecinājums tam, ka darbs, ko tu dari, svarīgs ne tikai konkrētajam cilvēkam, bet sabiedrībai kopumā. Visi cilvēki nekad nebūs vienādi, katram ir savas spējas, prasmes un talanti, un daudziem nepieciešama palīdzība, lai tos sevī atklātu un attīstītu. Un tikai kopīgiem spēkiem iespējams nodrošināt, ka mūsu bērni, jaunieši un ikviens cilvēks jūtas sabiedrībai derīgs un novērtēts

Šodienas pasākumā ar siltām Ziemassvētku dziesmām ceremonijas dalībniekus sveica vokāla un skatuves mākslas skolas ansamblis “Pumpuriņi” un soliste Marija Meļņikova.

Foto galerija no pasākuma: https://flic.kr/s/aHskNZYNCm