Publicēts 06 janvāris 2017

karte Valnu2Pirmdien, 9. janvārī, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) aicina uz tikšanos Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) vadību un studentu parlamenta pārstāvjus, lai pārrunātu augstskolas reorganizācijas procesu.

Plkst. 11.00 mediju pārstāvji aicināti uz brīfingu, kurā IZM skaidros RPIVA reorganizācijas nepieciešamību, reorganizācijas procesa soļus un pasākumus studiju nepārtrauktības nodrošināšanai.

IZM mērķis ir moderna un kvalitatīva izglītība, kas pieejama ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Mūsu prioritāte ir talantīgu un izcilu skolotāju sagatavošana darbam Latvijas skolās. Lai to nodrošinātu, IZM palielinās skolotāju studiju vietas finansējumu un koncentrēs skolotāju izglītību Latvijas Universitātē, Liepājas Universitātē un Daugavpils Universitātē. Speciālās izglītības skolotājus turpinās sagatavos Rēzeknes Tehnoloģiju augstskola un sporta skolotājus - Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija.

Ministrija atgādina, ka jautājums par RPIVA reorganizāciju nav jauns, tas nopietni tiek diskutēts jau vismaz piecus gadus. Lai novērstu studiju programmu dublēšanos, RPIVA un LU institucionālā apvienošana ir vērtēta jau 2013. gadā. Savukārt 2015. gada nogalē IZM notika diskusija par pedagoģijas studiju programmu attīstību un augstskolu specializāciju to īstenošanā.

RPIVA reorganizācijas mērķis ir koncentrēt skolotāju sagatavošanai nepieciešamos resursus un integrēt skolotāju izglītību ar citu nozaru, - gan sociālo un humanitāro, gan eksakto - studijām un pētniecību. Latvijas universitāte pārņems RPIVA saistības un tiesības. Visi RPIVA studenti varēs turpināt studijas Latvijas Universitātē vai pēc studenta izvēles citā augstskolā, kas piedāvā līdzīgu studiju programmu. Studenti varēs turpināt un pabeigt studijas savās izvēlētajās studiju programmās, kā arī nākotnē izvēlēties ar pedagoģijas specialitāti saistītās studiju programmas. Nedz budžeta, ne maksas studijās studējošajiem netiks radīti finansiāli zaudējumi. Akadēmiskajam personālam pavērsies plašākas pētniecības, mobilitātes un izaugsmes iespējas.

Paralēli nākamās nedēļas laikā paredzētas tikšanās un sarunas ar citām reorganizācijas procesā iesaistītajām augstskolām, lai detalizēti apspriestu turpmāko studiju procesa organizēšanu visiem RPIVA studējošajiem gan Rīgā, gan Latvijas reģionos. Ministrija tiksies ar augstskolām, kuras īsteno skolotāju izglītības studiju programmas - Latvijas Universitāti, Liepājas Universitāti, Daugavpils Universitāti, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju, kā arī ar augstskolām, kurās var apgūt vadības programmas - Vidzemes Augstskolu, Banku augstskolu, Rīgas Tehnisko universitāti un Ventspils Augstskolu. Ministrija tiksies arī ar pašvaldībām, kur atrodas RPIVA filiāles, un ar Latvijas Studentu apvienību.

RPIVA konsolidācija ar Latvijas Universitāti tiek veikta atbilstoši augstākās izglītības politikas mērķim veicināt resursu konsolidāciju un efektīvu izmantošanu, pētniecībā balstītas augstākās izglītības attīstību. Augstskolas reorganizācija notiks atbilstoši Augstskolu likuma nosacījumiem, kas paredz, ka lēmumu par valsts dibinātas augstskolas reorganizāciju pieņem Ministru kabinets pēc izglītības un zinātnes ministra ierosinājuma, virzot lēmuma pieņemšanu uz Ministru kabinetu pēc augstskolu senātu lēmumu saņemšanas. Pirms tam, saskaņā ar IZM izstrādāto reorganizācijas plānu, 13. janvārī paredzēts iesniegt ar reorganizāciju saistītos dokumentus izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai Augstākās izglītības padomei.

Pašlaik Latvijā sešas augstskolas piedāvā 55 skolotāju izglītības studiju programmas, kurās studē 5 610 studējošie. Darbu skolā 2015./2016. mācību gadā ir uzsācis 381 jaunais skolotājs, no tiem 253 darbu ir uzsākuši jau studiju laikā un 128 pēc studiju pabeigšanas.

Mediju pārstāvji tiek gaidīti IZM Vaļņu ielā 2, Rīgā, Lielajā zālē (2.stāvā).