Publicēts 11 janvāris 2017

VS EKAŠodien, 2017. gada 11. janvārī, Latvijas Universitātes Akadēmiskajā dabaszinātņu centrā norisinās Eiropas Kosmosa aģentūras (EKA) informācijas diena. Tās mērķis ir atskatīties uz diviem sadarbības gadiem ar EKA, pilnveidot Latvijas inovatīvo kompāniju, universitāšu un zinātnisko institūciju izpratni par EKA un tās darbību principiem, kā arī piesaistīt jaunus partnerus sadarbībai ar EKA.

2013. gada 15. martā Latvijas Republikas valdība noslēdza Eiropas Sadarbības valsts līgumu ar EKA, un šobrīd sadarbībā ar EKA tiek īstenoti 13 inovatīvi projekti 1,8 milj. eiro apmērā. EKA pētniecības centros līdz šim stažējušies trīs Latvijas jaunie doktoranti, un nākamgad plāno stažēties ceturtais. Savukārt septembrī Cēsīs norisinājās mācību kurss “Radara un optisko satelītu datu apstrāde un pielietojumi”, kuru vadīja EKA pasniedzēju komanda un attālās izpētes eksperti no Šveices, Itālijas, Vācijas un Beļģijas.

Pētījumi liecina, ka kosmosa nozare vidēji aug par 7% gadā, un Eiropas kosmosa industrija nodarbina vairāk nekā 230 tūkstošus profesionāļu, 2014. gadā sasniedzot nozares vērtību ap 46-54 miljardiem eiro. Eiropa ražo aptuveni vienu trešdaļu no pasaules satelītiem, tai skaitā pasaules vadošās satelīttelekomunikāciju un palaišanas sistēmas.

Pasaulē arvien vairāk institūcijas un valstis iesaistās kosmosa industrijas aktivitātēs. ASV šim fenomenam ir radies jauns termins “New space”, ar kuru tiek raksturota kosmosa nozares jaunās tendences un kas ietver jaunu kosmosa uzņēmumu dibināšanu ar lielu privātā kapitāla iesaisti, jaunu pieeju un tehnoloģiju izmantošanu, un to visu raksturo mijiedarbība ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām. Lielās satelītsistēmas uz mini, mikro un nano satelītu bāzes ir pamats “New space” fenomenam. Arī Latvijas mērķis ir kļūt par Eiropas Kosmosa aģentūras pilntiesīgu dalībvalsti, tāpēc uzņēmumiem ir aktīvāk jāiesaistās kosmosa industrijas aktivitātēs.

Lai piedalītos EKA projektos kosmosa tehnoloģijās, Latvijā jau trešo reizi notiks konkurss Latvijas uzņēmumiem un zinātniskajiem institūtiem. Trešais konkursa uzsaukums būs atvērts no 2017. gada 30. janvāra līdz 27. martam. Tāpēc rīt, 12. janvārī, LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā notiks seminārs, kurā tiks skaidrota pieteikšanās kārtība EKA projektos.

Trešā uzsaukuma kopējais finansējums ir 1 500 000 eiro, un tas tiks atvēlēts projektu īstenošanai EKA programmu ietvaros vairākās aktivitātēs. Visi atlasītie projekti 100% apmērā tiks finansēti no Latvijas iemaksām EKA budžetā. Ar otrā uzsaukuma dokumentāciju var iepazīties EKA informatīvajā sistēmā.

Programmas mērķis ir veicināt un atbalstīt ar kosmosa nozari saistītu tehnoloģiju pielietojumu, zinātnes un komercdarbību attīstību, lai pēc trīs gadiem Latvija varētu pievienoties EKA konvencijai kā pilnvērtīga EKA dalībvalsts.

 

Foto: IZM valsts sekretāre Līga Lejiņa atklāj pasākumu.