Publicēts 11 janvāris 2017

IZM šodien, 11.janvārī, tikās ar Latvijas Universitātes (LU) un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) vadību, lai pārrunātu ar Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) reorganizāciju saistītos jautājumu. Sarunā piedalījās arī Latvijas Studentu apvienības pārstāvji.

LU apliecināja, ka ir gatava pārņemt RPIVA studiju programmas, studentus, mācībspēkus un filiāles. Arī JVLMA rektors Artis Sīmanis apliecināja, ka akadēmija ir gatava pārņemt mūzikas pedagogu izglītības programmas un ka to sagatavošanai augstskolai ir nepieciešamie resursi un izcili pedagogi. JVLMA ieskatā RPIVA mācībspēku prakse pedagoģijas jomā varētu būt labs papildinājums mūzikas pedagoģijas programmu attīstībai. Gan LU, gan JVLMA ir konkrēts pedagoģijas programmu attīstības redzējums.

IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktore Agrita Kiopa iepazīstināja ar RPIVA pievienošanas Latvijas Universitātei principiem. Saskaņā ar tiem RPIVA programmās studējošie turpina un pabeidz studijas LU un iegūst LU izsniegtu diplomu. Akadēmiskais personāls integrējas LU, un RPIVA filiāles kļūst par LU filiālēm. Vienlaikus tiek ievērots princips, ka finansējums seko studentam – IZM piešķir budžeta vietas finansējumu augstskolai, kurā students turpina studijas. Maksas studenti turpina studijas uz tiem pašiem nosacījumiem un par to pašu studiju maksu.

Programmu pārmantošanai IZM ir izstrādājusi vairākus variantus, par kuriem tika informēti sanāksmes dalībnieki. Programmu saturiskā atbilstība un veiksmīgākā saturiskā realizācija būs noteicošie faktori lēmumu pieņemšanā.

Jau rīt, 12.janvārī, IZM plkst. 13.00 tiksies ar Banku augstskolu un Rīgas Tehnisko universitāti, bet plkst. 15.00 - ar reģionālajām augstskolām - Liepājas Universitāti, Ventspils Augstskolu, Vidzemes Augstskolu, Daugavpils Universitāti un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju. Šajā sarunā aicināti piedalīties arī to pašvaldību pārstāvji, kurās atrodas RPIVA filiāles. Visās sarunās piedalīsies arī LSA, kura pārstāv visu Latvijas studentu intereses.