Publicēts 15 janvāris 2017

Pirmdien, 16.janvārī, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji aicināti uz preses konferenci, kurā izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis un IZM valsts sekretāra vietniece, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktore Agrita Kiopa iepazīstinās ar augstākās izglītības politikas prioritātēm 2017.-2020.gadam un informēs par publisko konsultāciju rezultātiem saistībā ar Ministru kabineta rīkojuma projekta sagatavošanu par Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) reorganizāciju un turpmāko rīkojuma projekta virzību izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai valdībā.

Šonedēļ Izglītības un zinātnes ministrijā turpinājās publiskās konsultācijas ar RPIVA reorganizācijā iesaistītajām augstskolām un organizācijām - Latvijas Universitāti, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju, Rīgas Tehnisko universitāti, Banku augstskolu, Liepājas Universitāti, Ventspils Augstskolu, Vidzemes Augstskolu, Daugavpils Universitāti un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, kā arī to pašvaldību pārstāvjiem, kurās atrodas RPIVA filiāles. Sarunās piedalījās Latvijas Studentu apvienības un RPIVA filiāļu pārstāvji.

Kā uzsver IZM, reorganizācijas procesā prioritāras ir studējošo intereses un ministrija apliecina - īstenojot pārmaiņas, tiks pilnībā nodrošināta studiju procesa nepārtrauktība. Visi RPIVA studenti varēs turpināt un pabeigt studijas Latvijas Universitātē vai pēc izvēles citā augstskolā, kas piedāvā līdzīgu studiju programmu. Ne budžeta, ne maksas programmu studentiem netiks radīti finansiāli zaudējumi, savukārt gan studējošajiem, gan personālam pavērsies plašākas pētniecības, mobilitātes un izaugsmes iespējas.

Visas RPIVA reorganizācijā iesaistītās augstskolas ir apliecinājušas, ka nepieciešamības gadījumā gatavas pārņemt RPIVA studējošos, kopīgi ar IZM risinot jautājumus par katra konkrēta studenta interešu un tiesību nodrošināšanu.

IZM sarunu dalībniekiem ir apliecinājusi, ka visas RPIVA astoņas reģionālās filiāles turpina darbu kā LU filiāles. Kaut gan risināmo jautājumu ir daudz, pašvaldības, kuru teritorijā filiāles atrodas, izteica atbalstu jaunajām iniciatīvām. Pašvaldības uzsver, ka augstskolas filiāļu darbība ir ļoti nozīmīga katra konkrētā reģiona kontekstā, jo tajās mācās cilvēki, kuri tur dzīvo, strādā un aktīvi iesaistās novada attīstībā.

No RPIVA reorganizācijas ieguvēji būs gan studējošie, gan mācībspēki, gan pašvaldības. Apvienojot resursus, ikvienam būs pieejama prestiža izglītība, moderna izglītības infrastruktūra un akadēmiskie resursi, kuros IZM turpmākajos gados ieguldīs ievērojamus Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus, sagatavojot talantīgus un izcilus skolotājus darbam Latvijas skolās.

RPIVA reorganizācija notiks atbilstoši Augstskolu likuma nosacījumiem, kas paredz, ka lēmumu par valsts dibinātas augstskolas likvidāciju pieņem Ministru kabinets.  Pēc Augstākās izglītības padomes atzinuma saņemšanas IZM rīkojuma projektu virzīs apstiprināšanai valdībā, un plānots, ka valdība to varētu skatīt februāra sākumā.


Mediju ievērībai: Preses konference notiks pirmdien, 16.janvārī, plkst.13.00, Izglītības un zinātnes ministrijā, Lielajā zālē (2.stāvā).