Publicēts 26 janvāris 2017

rpiva ekaPēc Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) padotībā esošās Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) pievienošanas Latvijas Universitātei (LU) visiem RPIVA studējošajiem tiks nodrošināta studiju procesa nepārtrauktība, kā arī nemainīgi studiju finansēšanas nosacījumi visu studiju laiku – to paredz IZM sagatavotais rīkojuma projekts, kas šodien, 2017.gada 26.janvārī, izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē.

Reorganizācijas rezultātā LU pārņem RPIVA īstenotās augstākās izglītības programmas pedagoģijas jomā un komerczinībās, kā arī darba tiesiskās attiecības ar visu šo programmu īstenošanā iesaistīto akadēmisko un vispārējo personālu. Savukārt Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija pārņem RPIVA īstenotās deju un mūzikas pedagogu izglītības programmas un darba tiesiskās attiecības ar šo programmu īstenošanā iesaistīto personālu.

Par valsts budžeta līdzekļiem sekmīgi studējošajiem, tāpat kā līdz šim, tiks nodrošinātas no budžeta finansētas studiju vietas, bet par maksu sekmīgi studējošajiem - tāda pati studiju maksu kā attiecīgajā RPIVA studiju programmā. Mācību maksa paliks nemainīga arī tiem studentiem, kuri pēc reorganizācijas procesa izlems turpināt mācības kādā citā augstskolā, kas pēc veida, iegūstamās profesionālās kvalifikācijas un grāda atbilst attiecīgajai RPIVA studiju programmai. Studentiem un akadēmiskajam personālam pavērsies plašākas pētniecības, mobilitātes un izaugsmes iespējas, pieeja visiem Latvijas Universitātes rīcībā esošajiem studiju un pētniecības resursiem, kā arī būs nodrošināta piekļuve Eiropas Savienības struktūrfondu programmām.

Saskaņā ar rīkojumu, LU arī pārņem un turpina studiju programmu īstenošanu visās RPIVA filiālēs Alūksnē, Bauskā, Cēsīs, Jēkabpilī, Kuldīgā, Madonā, Tukumā, Ventspilī, nodrošinot kvalitatīvu un modernu izglītību un akadēmiskos resursus nepilna laika studiju programmās studējošajiem Latvijas reģionos.
Tieši saikne ar Latvijas Universitāti, kas ir lielākā klasiskā universitāte Latvijā, ļaus tiem izglītības speciālistiem, kuri studē un jau strādā skolā, tostarp reģionos, iegūt augstākas kvalitātes izglītību un izmantot tās pašas priekšrocības, kādas pieejamas Latvijas Universitātes studentiem: vairāk resursu un iespēju profesionālai attīstībai, LU stipendiju un projektu pieejamība, plašāki profesionāli kontakti ar izglītības un citu jomu speciālistiem Latvijā un pasaulē.

Augstākajai izglītībai visās jomās, bet jo īpaši izglītības pedagoģijas studijās, ir jābalstās ne tikai praksē, bet arī pētniecībā un starpdisciplinārā pieejā. Tādēļ izglītības zinātņu pedagoģijas studijas ir jākoncentrē daudznozaru universitātēs un profilu augstskolās, kas spēj nodrošināt gan augsta līmeņa zinātnisko bāzi, gan akadēmisko personālu un infrastruktūru visu mācību priekšmetu skolotāju studijām.

Izglītības un zinātnes ministrijas mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu un modernu izglītību ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Ministrijas prioritāte ir talantīgu un izcilu skolotāju sagatavošana darbam Latvijas skolās. Konsolidējot studiju programmas pedagoģijā, studiju saturs tiks pilnveidots atbilstoši jaunajam kompetencēs balstītajam vispārējās izglītības mācību saturam.

Šobrīd IZM ir uzsākusi Ministru kabineta rīkojuma projekta saskaņošanas procesu un dokumenti nosūtīti visām sarunu procesā iesaistītajām pusēm - Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijai, Latvijas Universitātei, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijai, Rīgas Tehniskajai universitātei, Banku Augstskolai, Banku augstskolas Uzņēmējdarbības koledžai, Daugavpils Universitātei, Liepājas Universitātei, Vidzemes Augstskolai, Ventspils Augstskolai, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai, Rektoru Padomei, Latvijas Universitāšu asociācijai, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībai, Latvijas izglītības vadītāju asociācijai, Latvijas Universitātes Arodbiedrības organizācijai, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas darbinieku arodbiedrībai, Alūksnes, Bauskas, Cēsu, Kuldīgas, Madonas, Tukuma novada pašvaldībai, Ventspils pilsētas domei, Jēkabpils pilsētas pašvaldībai, Latvijas Pašvaldību savienībai, Latvijas Studentu Apvienībai, Latvijas Universitātes Studentu padomei, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Studentu parlamentam. Saskaņā ar Augstskolu likumu IZM sagatavotais MK rīkojuma projekts un anotācija atzinuma saņemšanai iesniegti Augstākās izglītības padomē.

Ar IZM sagatavoto rīkojuma projektu un tā pamatojumu var iepazīties IZM mājaslapā: http://www.izm.gov.lv/lv/normativie-akti/normativo-aktu-projekti