Publicēts 25 janvāris 2017

LU CesisTrešdien, 25. janvārī, Latvijas Universitātes (LU) rektors Indriķis Muižnieks, tiekoties ar Cēsu mēru Jāni Rozenbergu, apliecināja, ka abu augstskolu apvienošanas gadījumā LU pārņems RPIVA saistības un galvenie ieguvēji būs pedagoģijas zinātnes studenti.

Rektors apliecināja, ka LU nodrošinās filiāļu darbību un studējošiem reģionos piedāvās papildus studiju programmas un kursus, piemēram, ģeogrāfisko informācijas sistēmu izmantošanā, vides zinātnē, biznesa vadībā un citās jomās. Tāpat tika pārrunātas arī tādas reģiona attīstībai svarīgas iniciatīvas kā jauniešu biznesa inkubatora izveide un sadarbība ar citām augstākās izglītības iestādēm.

I. Muižnieks uzsvēra, ka studiju maksa netiks mainīta un studenti iegūs vadošās valsts augstskolas - Latvijas Universitātes diplomu. LU ierindojas pasaules labāko universitāšu piecos procentos, LU mācībspēki profesori A. Dauge, E. Pētersons, J. Kauliņš un citi ir veidojuši pedagoģijas zinātnes pamatus Latvijā, LU izauguši arī vairums šābrīža RPIVA pasniedzēju, kas, cerams, turpinās darbu Latvijas jauno skolotāju izglītošanā.

Cēsu domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs atzinīgi novērtēja LU atbildīgo pieeju un plānus, kā arī uzsvēra Cēsu filiāles veiksmīgo darbību un vēsturiski skolotāju semināra nozīmīgo ieguldījumu pedagogu izglītošanā. ”Svarīgi ir saglabāt augstākas izglītības pieejamību reģionos, pārmaiņu posmā viest stabilititātes un pēctecības sajūtu gan studentiem, gan pedagogiem, gan reģiona iedzīvotājiem. Liels prieks arī par rektora priekšlikumu apsvērt iespējas attīstīt Cēsīs ari citus studiju virzienus, piemēram, attālināta telpiskā datu ieguve un apstrāde, jo Cēsīs šajā jomā darbojas privātais zinātniskais institūts,” uzsvēra J. Rozenbergs.

Sarunā I. Muižnieks noraidīja RPIVA vadības publiski paustās runas par LU finanšu stāvokli. “Universitātes finanšu stāvoklis ir stabils, neskatoties uz nozīmīgajiem ilgtermiņa iegudījumiem valsts nozīmes pētniecības centru kapacitātē, kā arī Dabaszinātņu akadēmiskā centra būvniecības pabeigšanā Torņkalnā, 2016.gadu LU noslēdza pat ar 12 milj. eiro kopējā budžeta atlikumu”, informēja LU rektors.

Pagājušajā nedēļā rektors I. Muižnieks tikās arī ar Kuldīgas domes priekšsēdētāju Ingu Bērziņu, vienojoties par abpusēju sadarbību filiāles darbības nodrošināšanā.

Informāciju sagatavoja Latvijas Universitātes komunikācijas un inovāciju departaments