Publicēts 09 februāris 2017

zinatnieki 900x7002017. gada 1. februārī Latvijas Organiskās sintēzes institūtā (OSI) notika pētniecības infrastruktūras platformas EU-OPENSCREEN prezentācijas seminārs, lai informētu Latvijas zinātnisko sabiedrību par EU-OPENSCREEN platformas mērķiem un uzdevumiem.

EU-OPENSCREEN ir atvērta Eiropas ķīmiskās bioloģijas skrīninga platforma, kas sniegs atbalstu jaunu ķīmiskās bioloģijas rīku izveidošanā. Tajā ietilpst skrīninga platforma un organiskās sintēzes grupu konsorcijs, Eiropas savienojumu bibliotēka, kā arī publiski pieejama datu bāze, kurā ietilpst visi konsorcija ģenerētie dati, t.sk. ķīmiskās struktūras, primārā skrīninga rezultāti, savienojumu bioloģiskās profilēšanas rezultāti un pārbaužu protokoli. EU-OPENSCREEN platforma patlaban aptver pētniecības infrastruktūras objektus 16 Eiropas valstīs. To koordinē Leibnica Molekulārās farmakoloģijas institūts Berlīnē. Paredzams, ka 2017. gada jūnijā EU-OPENSCREEN iegūs Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorcija (ERIC) juridisko statusu.

Iepazīšanās seminārā uzstājās platformas koordinators Dr. Philip Gribbon un zinātniskais vadītājs Dr. Bahne Stechmann. Diskusijā piedalījās arī zinātnieki no OSI, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra, Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes. Pēc semināra notika neformāla diskusija ar Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjiem, kurā tika pārrunātas mūsu valsts iestāšanās iespējas konsorcijā, bet pasākuma noslēgumā EU-OPENSCREEN pārstāvji iepazinās ar OSI pētniecības laboratorijām un personālu.

Atklājot semināru, OSI direktors Dr. Osvalds Pugovičs uzsvēra, ka iesaistīšanās Eiropas pētniecības infrastruktūru stratēģiskā foruma (ESFRI) ceļveža konsorcijos, t.sk. topošajā EU-OPENSCREEN konsorcijā, ir veids, kā Latvija var pierādīt ES struktūrfondu ieguldījumu mērķtiecīgu izmantošanu un pilnvērtīgi iekļauties Eiropas pētniecības telpā.

2016. gada 5. aprīlī Ministru kabinetā tika apstiprināts informatīvais ziņojums “Par Latvijas dalību Eiropas pētniecības infrastruktūru stratēģiskā foruma (ESFRI) Eiropas pētniecības infrastruktūru ceļa kartes konsorcijos”, kurā EU-OPENSCREEN ir izvirzīta kā viena no astoņām ESFRI ceļveža infrastruktūrām - konsorcijiem un platformām, kurā Latvijai būtu jāpiedalās, nodrošinot Latvijas zinātnisko institūciju piekļuvi ESFRI ceļveža infrastruktūrām.

Latvijas dalība EU-OPENSCREEN infrastruktūras konsorcijā sniegs abpusēju pienesumu, ļaujot Latvijai kā partnerim pilnvērtīgi izmantot FBVNPC esošo pētniecisko kapacitāti un infrastruktūru un nodrošinot izveidotā centra ilgtspēju. Savukārt Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centra (FBVNPC) dalībnieku, it īpaši OSI ilggadējā pieredze jaunu medikamentu atklāšanā un to radītie modeļi jaunsintezēto savienojumu bioloģiskās aktivitātes pārbaudei dos būtisku ieguldījumu EU-OPENSCREEN izvirzīto mērķu un uzdevumu īstenošanā.

Dalība EU-OPENSCREEN konsorcijā ilgtermiņā stiprinās un attīstīs arī Latvijas zinātnes izcilību un konkurētspēju, sekmējot ES finansējuma piesaisti Latvijas pētnieku projektiem. Iekļaušanās EU-OPENSCREEN konsorcijā palīdzēs racionāli izmantot Latvijā esošos pētnieciskos, administratīvos un finanšu resursus jaunu inovatīvu produktu radīšanā, līdz ar to radot sociālekonomisku pienesumu reģiona attīstībā.