Publicēts 19 decembris 2016

Aizvadītajā nedēļā Saeima galīgajā lasījumā pieņēma likumprojektu, nosakot valsts SIA "Bulduru Dārzkopības vidusskola" nodošanu LLU no 2017. gada 15. janvāra. Kā skaidro LLU rektore Irina Pilvere, vidusskolas nodošana universitātes pārvaldībā ir svarīgs solis nozares sakārtošanā, pēc kura īstenošanas vienuviet būs dārzkopības vidējā profesionālā izglītība, augstākā izglītība un zinātne, kas nodrošinās to konkurētspēju un palielinās ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā.

Bulduru dārzkopības vidusskolas pārņemšana LLU dod iespēju nostiprināt saikni starp vidējo profesionālo un augstāko izglītību dārzkopības jomā, jo visas Bulduru mācību programmas tiek tālāk īstenotas arī LLU augstākās izglītības līmenī.

“Šobrīd Latvijā ir vērojama tendence, ka augstskolas veido jaunas vidusskolas savā pakļautībā, taču mēs neveidojam jaunu, bet palīdzēsim attīstīties jau spēcīgai un ar tradīcijām bagātai vidusskolai,” stāsta I.Pilvere.

Saeimas lēmumam universitāte gatavojās jau vairāk kā gadu un šobrīd vēl joprojām tiek sakārtota normatīvā bāze, lai tas varētu notikt realitātē. LLU vadība un mācībspēki ir tikušies ar Bulduru dārzkopības vidusskolas pārstāvjiem, lai risinātu kopīgus skolas attīstības scenārijus, pilnveidotu programmas un nodrošinātu to atbilstību nozaru pieprasījumam, kā arī pēctecību atbilstoši studiju programmām universitātē.

Dārzkopības nozare ir viens no daudzajiem LLU specializācijas virzieniem, kurā tiek piedāvātas studijas universitātē, kā arī notiek zinātniskie pētījumi, jo, pateicoties pagājušajā gadā veiktajai zinātnisko institūtu konsolidācijai, LLU pārvaldībā ir arī spēcīgais Dārzkopības institūts Dobelē, kurā tiek veikti pētījumi dažādās dārzkopības nozarēs.