Publicēts 20 februāris 2017

Šodien, 20.februārī, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtā (LU CFI) tiks uzsākts līdz šim vērienīgākais projekts zinātnes jomā Latvijā, kas ievērojami palielinās Cietvielu fizikas institūta materiālziņātņu ekselences centra jaudu un iespējas plāno kārtiņu un pārklājumu tehnoloģiju, funkcionālo materiālu, nanotehnoloģiju, nanokompozītu un keramikas, kā arī jaunu materiālu radīšanā, modelējot tos atomu līmenī.

“Līdz šim vērienīgākā un starptautiska mēroga zinātnes projekta uzsākšana vēlreiz spilgti apliecina mūsu zinātnieku augsto kompetenci, kas tiek novērtēta pasaules mērogā. Tieši Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta pētnieki sadarbībā ar Zviedrijas kolēģiem, konkurējot ar 169 Eiropas mēroga zinātnes projektiem, ieguva tiesības īstenot globāla mēroga zinātnes projektu ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Ar CAMART² projektu Latvija kļūst par Baltijas mēroga Silīcija ieleju, starptautisku zinātnes projektu, kura atklājumu potenciāls ir vērsts gan dziļāka kosmosa izpētei, gan līdz materiāliem un tehnoloģijām, ko ikviens lieto vai saskaras ikdienā,” uzsver izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis. Ministrs pauž pārliecību, ka daudzi priekšnoteikumi jau ir izpildījušies, lai, atraisot talantīgu zinātnieku radošo potenciālu, spētu panākt nozīmīgas pārmaiņas jaunu atklājumu jomā, kuras diktē modernā pasaule.

Mūsu zinātne un atklājumi šobrīd Latvijā ir priekšā industrijai un ekonomikas nozarēm, kurām ir iespējas radīt augstu pievienoto vērtību un starptautisku konkurētspēju. “Ekonomikas izaugsmes potenciāls ir atkarīgs no tā, cik cieša nākotnē būs ekonomikas un zinātnes sadarbība. Latvijas ekonomikas nozarēm ir jākļūst par galvenajiem pētījumu un inovāciju pircējiem. Latvijas uzņēmējiem Eiropas Savienība šobrīd šādas iespējas sniedz ar struktūrfondu finansējumu,” uzsver Šadurskis.

Projekta ietvaros sadarbībā ar Latvijas Universitāti tiks pilnveidotas arī izglītības programmas augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanai nanomateriālu, fotonikas un augsto tehnoloģiju jomā. Ekselences centrā tiks radīta auglīga vide, kur pētnieku, studentu un uzņēmēju kopīgā darbā, tiks radīti augstas pievienotās vērtības produkti un dibināti jauni uzņēmumi.

Projekts “Moderno materiālu pētījumu un tehnoloģiju pārneses centrs (CAMART)” sagatavots Eiropas Komisijas pētniecības un inovācijas pamatprogrammas Apvārsnis 2020 ietvaros un tiks īstenots sadarbībā ar Zviedrijas partneriem KTH Royal Institute of Technology un Acreo Swedish ICT, kas ir pasaules līmeņa eksperti inovācijā un tehnoloģiju pārneses jomā. LU CFI ir vienīgais zinātniskais institūts Baltijas jūras reģiona valstīs, kurš ieguvis EK atbalstu “Spreading Excellence and Widening Participation” Horizon2020 programmas ietvaros. Savukārt programmā Apvārsnis 2020 no Latvijas atbalstīti 127 projekti par kopējo summu gandrīz 40 miljonu eiro.

Ekselences centra mērķis ir stiprināt LU CFI un vienlaikus Latvijas Valsts pozīciju starptautiskajā jomā un Eiropas zinātniskajā telpā, tam kļūstot par Eiropas līmeņa reģionālo centru materiālzinātnes un tehnoloģiju pārneses jomā. Šis projekts ir ar augstu stratēģisko nozīmi pētniecības, industrijas un ekonomikas attīstībai Latvijā, kā arī visā Baltijas jūras reģionā. LU CFI Ekselences centrā tiks realizēta atvērtās pieejas laboratoriju attīstība, kam ir neatsverama nozīme pētījumu un inovācijas komercializācijas līmeņa paaugstināšanai Latvijā. Šīs laboratorijas varēs izmantot Baltijas jūras reģiona publiski finansētās akadēmiskās, pētniecības institūcijas kā arī uz inovāciju orientētie uzņēmumi.

EK piešķirtais finansējuma apjoms LU CFI Ekselences centra attīstībai ir 15 miljoni eiro. Šis finansējums paredzēts, lai segtu visas ar Centra institucionālo pilnveidošanu saistītās izmaksas septiņu gadu garumā, tai skaitā paredzamās zinātniskās kapacitātes divkārtējo pieaugumu. Papildus šai summai centra zinātniskās infrastruktūras pilnveidošanā paredzēts ieguldīt vairāk nekā 16 miljonus eiro no EK struktūrfondiem, ko administrē IZM un Ekonomikas ministrija.

 

Foto no pasākuma: https://flic.kr/s/aHskSQYMcZ