Publicēts 09 marts 2017

IMG 6272

Šodien, 9. martā, izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis saņēma skaistu dāvinājumu no Spānijas vēstnieka Latvijā Pedro Migela Himenesa Načera. Vēstnieks dāvina 100 grāmatas “Dons Kihots. Stāsti bērniem” un 40 grāmatas “Dons Kihots” Konstantīna Raudives tulkojumā. Grāmatas tālāk tiks dāvinātas bērniem un jauniešiem.

Spānijas vēstniecība Latvijā regulāri pasniedz grāmatu dāvinājumus arī Latvijas Universitātes bibliotēkai. Tajos iekļauti pēdējo gadu Spānijas izdevniecību iespieddarbi gan par Spānijas vēsturi un politiku, gan Katalonijas kultūru, kā arī spāņu dzejas un prozas klasiķu un mūsdienu autoru darbi. Grāmatu dāvinājumus saņēmusi arī Latvijas Kultūras akadēmija un Latvijas Nacionālā bibliotēka.

Saskaņā ar IZM datiem, spāņu valoda ir piektā populārākā svešvaloda Latvijas skolēnu vidū. 2016./2017. mācību gadā to apgūst 15 vispārizglītojošo skolu 702 skolēni.

Jau kopš 1995. gada Latvijas Kultūras akadēmija īsteno studiju apakšprogrammu „Starpkultūru sakari Latvija – Spānija”.

Ar Spāniju aktīva sadarbība notiek arī ES izglītības programmas Erasmus+ ietvaros. Tā 2015. gadā tika īstenotas kopskaitā 145 izejošās un 14 ienākošās studentu studiju un prakses, docēšanas un personāla pieredzes apmaiņas mobilitātes, kurās no Latvijas puses piedalījās 20 augstskolas.