Publicēts 27 marts 2017

Vai investīcijas pētniecībā ir bijušas pietiekamas tautsaimniecības izaugsmes stimulēšanai? Kā optimāli organizēt pētniecības finansēšanu? Šie jautājumi tiks aktualizēti no 27. līdz 29. martam notiekošajās Latvijas likumdevēju un politikas veidotāju, vadošo uzņēmumu, pētniecības organizāciju un Eiropas Komisijas ekspertu sarunās. 

Kopš 2013. gada Latvijas valdība ar ES fondu atbalstu ir investējusi zinātnes infrastruktūras modernizācijā un cilvēkresursu attīstībā vairāk nekā 200 miljonus eiro un koncentrējusi pētniecības kapacitāti vadošajās zinātniskajās institūcijās. Ir ieviesti pētniecības projektu finansēšanas nosacījumi, kas nodrošina labāko ideju atlasi.  Tādējādi ir  nodrošināti visi priekšnosacījumi, lai, investējot pētniecībā, izveidoto infrastruktūru un aprīkojumu izmantotu nozaru uzņēmumiem nepieciešamo zināšanu, tehnoloģiju un speciālistu sagatavošanai. 

Tai pat laikā Latvijā ekonomikas izaugsmes stimulēšanai un sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanai zinātne kā nozare netiek pilnībā izmantota. Iepriekšējos vērtējumos zinātnes finansēšanas sistēma kopumā tiek raksturota kā neefektīva, jo tā nenodrošina ekonomikas attīstībai nepieciešamo pētniecības apjomu, kā arī  pietiekamu programmu klāstu un to efektīvu organizāciju. 

Tāpēc Eiropas Komisijas ekspertu uzdevums ir līdz šā gada oktobrim vērtēt Latvijas pētniecības finansēšanu saistībā ar izvirzītajiem Latvijas ekonomikas attīstības mērķiem un sagatavot rekomendācijas tās efektivitātes palielināšanai. 

Papildinformācijai: Eiropas Komisijas Politikas atbalsta vienība (Policy Support Facility) ir radīta 2015. gadā, lai palīdzētu ES dalībvalstīm labāk izstrādāt, ieviest un novērtēt pētniecības un inovācijas politiku. Tā nodrošina uz pierādījumiem balstītu augsta līmeņa ekspertīzi, piesaistot labākos nozares ekspertus Eiropā. Politikas atbalsta institūcija piedāvā nacionālo pētniecības un inovāciju sistēmu izvērtējumu, kopīgas mācību aktivitātes (Mutual Learning Exercises) un dažādu specifisku atbalstu valstīm nacionālās pētniecības un inovāciju politikas izstrādē.

Izvērtējumam tiek piesaistīti pieredzējuši starptautiska līmeņa eksperti – Austrijas Pētniecības veicināšanas aģentūras direktore Dorotija Starna (Dorothea Sturn), 2013. gada Latvijas zinātnes starptautiskā izvērtējuma autors, Technopolis Group direktors Ēriks Arnolds (Erik Arnold), Igaunijas Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks augstākajā izglītībā un pētniecībā Indreks Reimands (Indrek Reimand), Lielbritānijas Valdības biroja inovāciju un izaugsmes nodaļas vadītājs Filips Sinklērs (Philip Sinclair) un citi.

Pasākuma programma (ENG) (.pdf)

 

Analizēs Latvijas zinātnes finansēšanu saistībā ar ekonomikas attīstību

Vai investīcijas pētniecībā ir bijušas pietiekamas tautsaimniecības izaugsmes stimulēšanai? Kā optimāli organizēt pētniecības finansēšanu? Šie jautājumi tiks aktualizēti no 27. līdz 29. martam notiekošajās Latvijas likumdevēju un politikas veidotāju, vadošo uzņēmumu, pētniecības organizāciju un Eiropas Komisijas ekspertu sarunās.

Kopš 2013.gada Latvijas valdība ar ES fondu atbalstu ir investējusi zinātnes infrastruktūras modernizācijā un cilvēkresursu attīstībā vairāk nekā 200 miljonus eiro un koncentrējusi pētniecības kapacitāti vadošajās zinātniskajās institūcijās. Ir ieviesti pētniecības projektu finansēšanas nosacījumi, kas nodrošina labāko ideju atlasi.  Tādējādi ir  nodrošināti visi priekšnosacījumi, lai, investējot pētniecībā, izveidoto infrastruktūru un aprīkojumu izmantotu nozaru uzņēmumiem nepieciešamo zināšanu, tehnoloģiju un speciālistu sagatavošanai.

Tai pat laikā Latvijā ekonomikas izaugsmes stimulēšanai un sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanai zinātne kā nozare netiek pilnībā izmantota. Iepriekšējos vērtējumos zinātnes finansēšanas sistēma kopumā tiek raksturota kā neefektīva, jo tā nenodrošina ekonomikas attīstībai nepieciešamo pētniecības apjomu, kā arī  pietiekamu programmu klāstu un to efektīvu organizāciju.

Tāpēc Eiropas Komisijas ekspertu uzdevums ir līdz šā gada oktobrim vērtēt Latvijas pētniecības finansēšanu saistībā ar izvirzītajiem Latvijas ekonomikas attīstības mērķiem un sagatavot rekomendācijas tās efektivitātes palielināšanai.

Papildinformācijai: Eiropas Komisijas Politikas atbalsta vienība (Policy Support Facility) ir radīta 2015. gadā, lai palīdzētu ES dalībvalstīm labāk izstrādāt, ieviest un novērtēt pētniecības un inovācijas politiku. Tā nodrošina uz pierādījumiem balstītu augsta līmeņa ekspertīzi, piesaistot labākos nozares ekspertus Eiropā. Politikas atbalsta institūcija piedāvā nacionālo pētniecības un inovāciju sistēmu izvērtējumu, kopīgas mācību aktivitātes (Mutual Learning Exercises) un dažādu specifisku atbalstu valstīm nacionālās pētniecības un inovāciju politikas izstrādē.

Izvērtējumam tiek piesaistīti pieredzējuši starptautiska līmeņa eksperti – Austrijas Pētniecības veicināšanas aģentūras direktore Dorotija Starna (Dorothea Sturn), 2013. gada Latvijas zinātnes starptautiskā izvērtējuma autors, Technopolis Group direktors Ēriks Arnolds (Erik Arnold), Igaunijas Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks augstākajā izglītībā un pētniecībā Indreks Reimands (Indrek Reimand), Lielbritānijas Valdības biroja inovāciju un izaugsmes nodaļas vadītājs Filips Sinklērs (Philip Sinclair) un citi.