Publicēts 30 marts 2017

IMG 1052Šodien starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu apbalvošanas svinīgajā pasākumā pie Ministru prezidenta izglītības un zinātnes ministrs, profesors Kārlis Šadurskis, uzrunājot klātesošos, pauda pateicību skolotājiem, kuri atklājuši un virzījuši skolēnu talantus līdz augstiem sasniegumiem. Ministrs uzsver, ka sasniegumu pamatā ir ne tikai talants, bet arī smags darbs ko ieguldījuši  skolēni, skolotāji un vecāki.

”Skolēnu sasniegtais apliecina raksturu, atbildību un mērķtiecību,” saka K.Šadurskis. Ministrs pauda pārliecību, ka jaunajiem talantiem ar savām spējām un zināšanām ir iespējas īstenot spožas idejas un ieceres un tas rada pamatu nākotnes izaugsmes un inovāciju potenciālam. Ministrs arī uzsver, ka augsti sasniegumi un izcilība rada sekotājus, raisa bērnos interesi par zināšanām, rosina domāt un rast atbildes uz jautājumiem.

Šodien apbalvojumus saņēma 13 mācību priekšmetu olimpiāžu laureāti, kuri 2016. gadā guvuši sasniegumus matemātikas, informātikas, bioloģijas, fizikas un ķīmijas olimpiādēs, kā arī viņu pasniedzēji par darbu ar talantīgiem skolēniem.

Jau pagājušajā mācību gadā skolēni un viņu mentori saņēma valsts finansējumu dalībai starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs. Šādu iespēju sniedz Eiropas Sociālā fonda finansējums un turpmākajos piecos gados Izglītības un zinātnes ministrija varēs sniegt nozīmīgu finansiālo atbalstu 3,3 miljonu eiro apmērā mācību priekšmetu izcilnieku sagatavošanai un Latvijas talantīgo jauniešu atbalstam pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē.  

IZM sniegtais finanšu atbalsts paredzēts, lai nodrošinātu  jauniešu zinātniski pētniecisko darbību, organizējot valsts un reģionālās skolēnu zinātniskās konferences, vasaras nometnes valsts mācību priekšmetu olimpiāžu un zinātnisko konferenču laureātiem. Tāpat tiks organizēti praktiskās ievirzes pasākumi jauniešu talantu un zināšanu pilnveidošanai. Aktivitātes ietvaros finansējums tiks izmantots arī novadu, republikas pilsētu, novadu apvienību un valsts mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanai, kā arī Latvijas jauno izcilnieku dalībai starptautiskajās mācību olimpiādēs, starptautiskajās zinātnes izstādēs, konkursos un jauno zinātnieku skolās.