Publicēts 20 aprīlis 2017

jauniesi eksamens shutterstock 945089299.-12. klašu skolēni, kas veikuši pētījumu kādā no 23 zinātnes nozarēm - astronomijā, ekonomikā, filosofijā, inženierzinātnēs, tieslietās un citās, 21.-23. aprīlī, Rīgā tiksies Latvijas 41. Skolēnu zinātniskajā konferencē. 

Valsts mēroga konference ir noslēgums skolēnu piecu reģionālo zinātnisko konferenču ciklam un vienlaikus arī labāko pētniecisko darbu prezentācijām. No vairāk kā tūkstotis pētnieciskajiem darbiem, kuru autori pārstāv 192 vispārējās izglītības iestādes, uz valsts mēroga zinātnisko konferenci pieteica 460 pētnieciskos darbus, kurus izstrādāja 556 skolēni. Darbi aptver visai plašu tēmu loku – sākot no ikdienā un sadzīvē aktuāliem jautājumiem kā „Cigarešu filtra ietekme uz tabakas dūmu kaitīgumu” un „Latviešu valodas pareizība vides reklāmās”, līdz pat „Dronu pielietojums 3D attēlu iegūšanā vēsturisku vērtību dokumentēšanā” un „Šungīta lietošana ūdens attīrīšanai no smagiem metāliem”.

Konferences atklāšana notiks Latvijas Universitātes Lielajā aulā 22.aprīlī plkst.10.00. Dalībniekus uzrunās izglītības un zinātnes ministrs K. Šadurskis un LU rektors I. Muižnieks.

Pēc konferences dalībnieki prezentēs savus pētnieciskos darbus zinātniskajās sekcijās Latvijas Universitātē, Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas Mākslas akadēmijā, Rīgas Tehniskajā universitātē un Rīgas Stradiņa universitātē.

Sākot ar 21. aprīli labākie fizikas, ķīmijas, bioloģijas, inženierzinātņu un veselības zinātnes sekciju darbi būs aplūkojami izstādēs Rīgas Tehniskajā Universitātē, Rīgas Stradiņa universitātē un Latvijas Universitātē.

Skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība Latvijā aktīvi notiek jau vairākus gadu desmitus. Kopš 1999.gada Latvijas skolēni piedalās Eiropas Savienības Jauno zinātnieku konkursā, kas katru gadu notiek kādā no Eiropas valstīm. Latvijas pārstāvju pētnieciskie darbi ir guvuši augstu novērtējumu ne tikai šajā prestižajā konkursā, bet arī starptautiskajās Milset (Starptautiskā kustība brīvā laika aktivitātēm zinātnē un tehnoloģijā) zinātnes izstādēs.

Konference notiks VISC īstenota projekta „Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (projekta numurs: 8.3.2.1/16/I/002) ietvaros.

Pilna pasākumu programma (.pdf)