Publicēts 12 maijs 2017

Mūsdienīgs mācību process spēj radīt aizrautību un interesi par izglītību skolēnos, šādu viedokli piektdien, 12.maijā pēc viesošanās Liepājas Raiņa 6.vidusskolā pauda izglītības un zinātnes ministrs, profesors Kārlis Šadurskis.

Ministrs vizītes ietvaros Liepājas Raiņa 6.vidusskolā 11.klases skolēniem vadīja matemātikas stundu “Lielā Dabas grāmata ir rakstīta matemātikas valodā. Mums ir jāprot to lasīt” (Galileo Galilejs). Savai lekcijai ministrs izvēlējās izcilā zinātnieka Galileo Galileja citātu, jo, viņaprāt, matemātika kā bāzes izglītība ir laba iespēja, lai jaunieši uz tās pamatiem būvētu zināšanu un karjeras piramīdu, kā arī prasme domāt algoritmos nepieciešama visās dzīves jomās.

Ministrs atzinīgi vērtē skolas paveikto, lai mācību procesu un vidi veidotu modernu un ieinteresētu skolēnus, izmantotu jaunākos tehnoloģiju sasniegumus, iesaistoties nacionāla un starptautiska līmeņa projektos. “Atšķirīga, inovatīva un mūsdienīga pieeja mācību procesam, ko skolas direktors Kārlis Strautiņš ar komandu un pedagogiem īsteno skolā, vieš pārliecību, ka tas ir ceļš, lai jauniešos rosinātu interesi par jaunu zināšanu apgūšanu,” saka Šadurskis. Ministrs arī uzsver, ka redzētais ir praktisks piemērs kā skolā jau vairākus gadus īsteno tādas izglītības metodes un pieejas, kuras šobrīd tiek gatavotas jaunajā kompetenču pieejā balstītās izglītības satura izstrādē, kas no 2018. gada pakāpeniski tiks ieviesta visās vispārējās izglītības iestādēs.

Skola var lepoties ar to, ka tās rīcībā ir Baltijas valstīs lielākā 3D printēšanas klase un kļuvusi par pirmo vidusskolu Skandināvijas, Centrāl un Austrumeiropas valstīs, kas ieguvusi “MakerBot Starter Lab” statusu. Jaunās tehnoloģiju iespējas skolēniem dod iespējas apgūt un izprast eksaktās zināšanas, jaunu mācīšanās pieredzi un praksē īstenot iegūto zināšanu konstruēšanu. Liepājas Raiņa 6.vidusskola ieguvusi arī prestižo “Microsoft Showcase skola” statusu, kā arī šogad saņēmusi “International Coach Federation Latvija” balvu “Honorable Prism Award” Koučings izglītībā.

Liepājas muzejā ministrs apmeklēja ekspozīcijas “Liepāja okupāciju režīmos” Liepājas apvienoto skolēnu rokdarbu izstādi “Laika rats”, kā arī iepazinās ar citām aktuālajām muzeja ekspozīcijām.

Skolēnu radošie darbi ir tapuši mājturības un tehnoloģijas stundās. Skolēnu darbos atspoguļojas ideju bagātība, radoša jaunrade, kas prasmīgi apvieno tradicionālās rokdarbu metodes ar mūsdienu,” vērtē Šadurskis. Neraugoties uz straujo tehnoloģisko attīstību, mācību priekšmets mājturība un tehnoloģijas ir svarīgs, lai veidotos vispusīga un radoša personība, kas attīsta gan intelektu, gan praktiskās iemaņas, uzskata ministrs. Viņš arī uzsver, ka šo prasmju apguvei skolās tiek pievērsta nopietna uzmanība, strādājot pie jaunā kompetenču pieejā balstītās izglītības satura reformas.

 Liepaja matematikas stunda 3