Publicēts 24 maijs 2017

Globalas izglitibas balvaOrganizācijas un citas juridiskas personas, kas darbojas ar globālās izglītības iniciatīvām Eiropā, līdz 2017. gada 31. jūlijam aicinātas pieteikties Globālās izglītības inovācijas balvai.

Globālās izglītības tīkls Eiropā (Global Education Network Europe; GENE) vēlas izcelt inovāciju nozīmi globālajā izglītībā, izveidojot un piešķirot Globālās izglītības inovācijas balvu. Balva ir izveidota, lai atbalstītu globālās izglītības projektus, kas sniedz pozitīvas pārmaiņas un paplašina iedzīvotāju redzējumu pasaules, lokālā un globālā līmenī, izmantojot radošumu, līdzdalību, tiešu rīcību un inovāciju.

Balvas mērķis ir izcelt un atbalstīt inovatīvas globālās izglītības iniciatīvas Eiropā, kas tiek īstenotas šobrīd vai noslēgušās 2017. gadā ar paredzamu turpinājumu. Balva palīdzēs apkopot inovatīvus labās prakses piemērus un veicinās izpratni par globālās izglītības iniciatīvām starp politikas veidotājiem visā Eiropā.

Piecas novatoriskākās iniciatīvas saņems balvu 10 000 eiro apmērā, savukārt 20-25 iniciatīvas tiks iekļautas īpašā publikācijā.

Vairāk informācijas par balvu un pieteikšanos: GENE mājaslapā

Par organizatoriem:

GENE ir Eiropas valstu ministriju, aģentūru un citu valsts institūciju, kas strādā ar globālās izglītības finansējumu un politiku, tīkls. GENE strādā ar Eiropas valstu globālās izglītības politikas, finansēšanas un prakses izvērtējumiem ar mērķi palielināt un uzlabot globālās izglītības kvalitāti un rezultātus.