Publicēts 26 maijs 2017

ep vestnieku skolas izlaidumsŠodien, 26.maijā, izglītības un zinātnes ministrs, profesors Kārlis Šadurskis un Eiropas Parlamenta Informācijas biroja Latvijā vadītāja Marta Rībele pirmajā “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu” izlaidumā pasniedza “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas” goda zīmes programmu absolvējušajām 23 skolām no dažādām Latvijas pilsētām.

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis pauda gandarījumu par aktīvu un plašu skolu iesaistīšanos “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu” programmā. “Pirmais izlaidums apliecina skolotāju un skolēnu aizrautību, ieguldīto darbu, lai kļūtu par pirmajiem “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu” “absolventiem”. Programmas īstenošana ir praktisks piemērs kompetenču pieejā balstītām pārmaiņām mācību pieejā un saturā. Tās ir gan starppriekšmetu saites, gan veids un pieeja, kā tiek īstenots mācību process. Svarīgi, ka jaunieši gūst zināšanas un izpratni aktīvai līdzdalībai un interesei par sabiedriski politiskiem procesiem, vēlmi piedalīties pilsoniskās sabiedrības veidošanā. Pilsoniskā līdzdalība ir iespēja ikvienam ietekmēt procesus,” uzsvēra ministrs.

Eiropas Parlamenta Informācijas biroja vadītāja Marta Rībele: “Veiksmīgi uzsākto “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu” programmu jau šoruden turpinās vēl citas Latvijas skolas - vēlme iesaistīties ir liela, kas vienlaikus pārsteidz un priecē. Eiropas Savienība ir ikvienam svarīga tēma, jo tā tieši vai netieši, agrāk vai vēlāk skar ikvienu ES iedzīvotāju. Mācību saturā iekļaujot informāciju par ES, nodrošinām iespēju plašākā dimensijā skolotājam un skolēniem mācīties kopā, attīstīt kritisko domāšanu, kā arī izprast praktisko saikni starp cilvēku un Eiropas Savienību.”

Izlaidumā piedalījās ap 100 skolotāju un skolēnu - jaunie Eiropas Parlamenta vēstnieki. Starp programmas absolventiem ir skolas no Rīgas, Rēzeknes, Bauskas, Aizkraukles, Dobeles, Jelgavas, Cēsīm, Alūksnes, Preiļiem, Jūrmalas, Ventspils u.c. Aktīvākie skolotāji un skolēni brauks uz Eiropas Parlamentu Briselē un Strasbūrā.

Par programmu “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas”:
“Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas” ir ES mēroga programma, kuru sadarbībā ar pedagogiem Eiropas Parlamenta Informācijas birojs (EPIB) Latvijā sāka šajā mācību gadā. Programmas pirmajā 2016./2017. mācību gada ciklā iesaistījušies vairāk nekā 50 skolotāji no dažādām Latvijas skolām. Šoruden EPIB Latvijā turpinās programmu arvien jaunās Latvijas skolās.

Programmas mērķis ir jauniešos veicināt apziņu par sevi kā nozīmīgu ES daļu, rosināt izpratni par sabiedrībā notiekošo un motivēt līdzdarboties. Programma paredzēta 9.-12. klašu audzēkņiem un sniedz tik ļoti nepieciešamo metodisko atbalstu skolotājiem, integrētas ES tematikas iekļaušanai formālajā un neformālajā mācību procesā, atspoguļojot mūsu mijiedarbību ar Eiropu - kultūrā, vēsturē, literatūrā, mākslā, mūzikā, fizikā, ķīmijā, svešvalodās u.c.

“Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu” programmā aktīvi iesaistās arī Latvijas eiroparlamentārieši.

Foto no pirmā “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu” izlaiduma [ārēja saite]

"Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu” paveiktais un mācību materiāli [ārēja saite]

Noderīga EP informācija jauniešiem [ārēja saite]

Par jauniešu iesaisti EP darbā [ārēja saite]

Eiropas Jaunatnes portāls [ārēja saite]