Publicēts 29 maijs 2017

erasmus plus 3x4Otrdien, 30.maijā, plkst. 12.30 aicinām mediju pārstāvjus uz preses konferenci, kur starptautiska līmeņa eksperti un Latvijas pārstāvji stāstīs par izaicinājumiem pieaugušo izglītībā. Preses konference notiek Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, konferenču centrā un ir saistīta ar starptautisko zinātnisko konferenci “Izaicinājumi pieaugušo izglītības kvalitātes pilnveidei”, kas visas dienas garumā risināsies LNB Ziedoņa zālē. Konferencē pulcēsies vairāk nekā 350 pieaugušo izglītības profesionāļi – nozares praktiķi, eksperti, politikas veidotāji un pētnieki no Baltijas valstīm, Somijas, Beļģijas, Itālijas un Rumānijas.

Sarunā ar žurnālistiem piedalīsies Eiropas Komisijas nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības jautājumu vecākā eksperte Martina Ni Šelai (Cheallaigh), Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore Dita Traidās, Jiveskiles (Jyväskylä) universitātes Izglītības vadības institūta direktors Mika Risku, Izglītības un zinātnes ministrijas Erasmus + projekta “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā” vadītāja Silvija Kārkliņa un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Kompetenču attīstības centra vadītāja Dženija Dzirkale-Maļavkina.

Līdztekus informācijas tehnoloģiju attīstībai un nepieciešamībai orientēties digitālajā vidē, ir parādījusies nepieciešamība aktualizēt arī pašas vienkāršākās ar izglītību saistītās prasmes. Šogad no jauna definētas pamatprasmes, kuras jāapgūst katram ES iedzīvotājam. Starp tām ir ne tikai kultūras sapratne un spēja orientēties uzņēmējdarbībā, bet arī rakstpratība. Lai gan vairs nevaram runāt par ES pilsoņu analfabētismu, pētījumi, piemēram, Vācijā liecina, ka vairāk nekā 30% pieaugušo iedzīvotāju ir nepietiekamas iemaņas tekoši lasīt dzimtajā valodā, kritiski analizēt tekstu un izteikties korektā rakstītā valodā.

Latvijā viens no galvenajiem pieaugušo izglītības izaicinājumiem ir piedāvāt katram cilvēkam tieši tās prasmes, kuras viņa sociālajā un karjeras situācijā nepieciešamas. Šogad Latvijas valsts Izglītības attīstības aģentūra uzsākusi realizēt sešu gadu projektu ES programmā “Izaugsme un nodarbinātība”, kurā līdz 2022.gadam kopumā tiks ieguldīti vairāk nekā 25 miljoni eiro ar mērķi palielināt strādājošo kompetenci un īpaši veicināt konkurētspēju personām pēc 45 gadu vecuma.

Preses konferences dalībnieki būs gatavi runāt par visplašāko jautājumu loku saistībā ar pieaugušo izglītības attīstības tendencēm un praksi Latvijā un Eiropas Savienībā, tomēr vairāk fokusējoties uz konferencē aplūkojamiem jautājumiem:

  • Eiropas valstu sadarbība efektivitātes un kvalitātes sasniegšanai pieaugušo izglītības politikā;
  • Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts, lai pilnveidotu pieaugušo profesionālo kompetenci, un tā realizācija Latvijā no 2017. līdz 2022. gadam;
  • pieaugušo izglītība kā rīcības instruments mainīgajā pasaulē;
  • Eiropas Savienībā definētās pamatprasmes un to loma dažādās dzīves jomās mūža garumā;
  • pieaugušo izglītība un bibliotēku darbinieku kompetence.

Detalizēta informācija par starptautisko zinātnisko konferenci “Izaicinājumi pieaugušo izglītības kvalitātes pilnveidei” un pilna darba kārtība atrodama šeit. Konferences darba valoda – latviešu un angļu. Tiks nodrošināts sinhronais tulkojums.


Konference tiek finansēta ar Eiropas Komisijas atbalstu IZM Erasmus+ projektu “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā” (Nr.2015-2772/001-001) un “EPALE Nacionālais atbalsta dienests”(Nr. 2016-3137/001-001) ietvaros un LNB Erasmus+ projekta Andragoģija-virtuālā tālmācības sistēma bibliotekāriem (Nr. 2015-1-LT01-KA204-013460) ietvaros.