Publicēts 09 marts 2015

Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile no 9. līdz 11. martam vadīs Latvijas delegāciju Ņujorkā notiekošajā ikgadējā ANO Sieviešu statusa komisijas sesijā, kā arī piedalīsies Latvijas un ANO Dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanas institūcijas (UN Women) kopīgi rīkotajā augsta līmeņa paneļdiskusijā par sievietēm un meitenēm zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātnes un matemātikas jomās.

Šodien, 9.martā, M.Seile Eiropas Savienības (ES) vārdā teiks uzrunu ANO Sieviešu statusa komisijas 59. sesijas atklāšanā. Savukārt Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Reinis Uzulnieks piedalīsies Latvijas prezidentūras ES Padomē un Eiropas Komisijas rīkotajā paneļdiskusijā par sieviešu ekonomiskās neatkarības veicināšanu, kā arī pārstāvēs Latviju vairākās sesijas ietvaros organizētajās augsta līmeņa diskusijās.

ANO Sieviešu statusa komisijas 59. sesija notiks no 9. līdz 20. martam un tā pulcēs augsta līmeņa amatpersonas un nevalstiskā sektora pārstāvjus no visas pasaules. Sesijā īpaša uzmanība tiks pievērsta Pekinas rīcības platformas ieviešanas izvērtējumam, tajā skaitā, izaicinājumiem, kas ietekmē progresu dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanas jomā. Tiks runāts par nepieciešamību atjaunot un stiprināt iepriekš izdarītās apņemšanās, īpaši jomās, kur progress ir ievērojami mazāks nekā cerēts. Dalībnieki diskutēs arī par dzimumu līdztiesības jautājumu integrēšanu attīstības darba kārtības pēc 2015. gada ietvaros.

59. sesijas ietvaros tiks atzīmēta Pekinas deklarācijas un rīcības platformas divdesmitā gadadiena. Par godu šai gadadienai ANO dalībvalstis pieņems politisko deklarāciju, apņemoties pilnībā ieviest Pekinas deklarāciju un rīcības platformu un izmantot visas iespējas, lai sasniegtu dzimumu līdztiesību līdz 2030. gadam.