Publicēts 22 jūnijs 2017

Latvia EXPO2017 19 06 education round table21.jūnijā Astana EXPO 2017 Latvijas paviljona konferenču zālē notika Izglītības un zinātnes ministrijas rīkota Latvijas un Kazahstānas puses kopīga apaļā galda diskusija, kuras laikā tika apspriesta abu valstu sadarbība augstākajā izglītībā un turpmākās divpusējās sadarbības iespējas.

Latvijas pusi pasākumā pārstāvēja Izglītības un zinātnes ministrijas, Akadēmiskās informācijas centra, Valsts izglītības attīstības aģentūras, Augstākās izglītības padomes, Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Transporta un sakaru institūta, Rīgas Aeronavigācijas institūta un Alberta koledžas pārstāvji. No Kazahstānas puses diskusijā piedalījās Izglītības un zinātnes ministrija, Starptautisko programmu centrs, Kazahstānas Neatkarīgā Izglītības kvalitātes nodrošināšanas aģentūra, Neatkarīga akreditācijas un novērtēšanas aģentūra, Gumiļova vārdā nosauktā Eirāzijas Nacionālā universitāte, Nazarbajeva Universitāte un Utemisova vārdā nosauktā Rietumu Kazahstānas Valsts universitāte.

Kazahstānas puse ļoti atzinīgi novērtēja IZM iniciatīvu Astanas EXPO 2017 ietvaros rīkot Latvijas un Kazahstānas par augstāko izglītību atbildīgo pārstāvju tikšanos, uzsverot, ka ik gadu pieaug studentu un akadēmiskā personāla mobilitāte, kā arī abu valstu sadarbība izglītībā notiek gan ministriju, gan ekspertu un augstskolu līmenī. Īpaši atzinīgi Kazahstānas puses pārstāvji vērtē sadarbību ar Latvijas vēstniecību Kazahstānā. Kazahstānas universitāšu pārstāvji uzsvēra, ka viņu valsts studenti arvien biežāk dodas studēt uz ārzemēm, tostarp uz ES, interese pieaug arī par studiju iespējām Latvijā.

Diskusijas laikā abas puses dalījās pieredzē, īstenojot Erasmus+ programmas projektus un pārrunāja papildus studentu mobilitātes iespējas, īpaši atzīmējot akadēmiskā personāla abpusēju mobilitātes nozīmi. Kazahstānas Izglītības un zinātnes ministrija ļoti pozitīvi novērtēja Valsts izglītības attīstības aģentūras administrēto Latvijas valsts stipendiju programmu ārvalstniekiem, piebilstot, ka arī Latvijas studentiem kopš 2013.gada, kad tika parakstīts abu valstu ministriju sadarbības līgums izglītības jomā, ir pieejamas Kazahstānas valdības stipendijas.

Kazahstānas Neatkarīgā Izglītības kvalitātes nodrošināšanas aģentūra un Neatkarīgā akreditācijas un novērtēšanas aģentūra tikšanās laikā informēja par ciešu un veiksmīgu sadarbību ar Latvijas ekspertiem no akadēmiskajām aprindām. Latvijas pārstāvji kā starptautiskie eksperti tiek aicināti piedalīties dažādās ar augstāko izglītību saistītās komisijās, piemēram, saistībā ar Kazahstānas augstākās izglītības kvalitātes vērtēšanu. Sadarbība notiek arī institūciju līmenī. Tā, piemēram, 2017. gadā tika parakstīts Saprašanās memorands starp Akadēmiskās informācijas centru un Kazahstānas Neatkarīgās akreditācijas un novērtēšanas aģentūru, lai izveidotu efektīvu sadarbību augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas jomā, sniedzot atbalstu speciālistu sagatavošanā, īstenotu kopīgus izglītības projektus un dalītos pieredzē augstākās izglītības jomā. Abas Kazahstānas aģentūras pauda interesi sadarbību ar Latviju nākotnē paplašināt. Šā gada novembrī Kazahstānas Neatkarīgās akreditācijas un novērtēšanas aģentūras pārstāvji plāno apmeklēt Rīgu.

No 19. līdz 25.jūnijam Kazahstānas galvaspilsētā Astanā pasaules izstādes “Astana EXPO 2017” laikā notiek izglītības nedēļa, kurā piedalās IZM, Valsts izglītības attīstības aģentūra, “Study in Latvija” (Akadēmiskās informācijas centrs) un Latvijas Augstākās izglītības eksporta apvienība, kuru pārstāv Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Universitāte, biznesa augstskola “Turība”, Transporta un sakaru institūts, kā arī Rīgas Aeronavigācijas institūts.

Foto: Alens Līdaks