Publicēts 05 jūlijs 2017

Baltijas AkadēmijaNo 2. līdz 7. jūlijam Jelgavas tehnikumā norisinās 3. Baltijas vasaras akadēmija “Droša un iekļaujoša skola visiem”, kuras mērķis ir, kopā mācoties, apgūt prasmes demokrātiskas, drošas un iekļaujošas skolas vides veidošanā. Vasaras akadēmijas dalībnieki ir skolu vadītāji, skolotāji un vecāko klašu skolēni no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Latviju akadēmijā pārstāv Gulbenes 2.vidusskola, Dobeles 1.vidusskola un Daugavpils 11.pamatskola.

Vasaras akadēmijā skolu komandas satiekas sešu dienu klātienes mācībās, lai kopīgi rastu atbildes uz jautājumiem - kā dzīvot un mācīties multikulturālā vidē, kā pieņemt dažādo, kā iecietīgi diskutēt par pretrunīgiem jautājumiem, kā veicināt demokrātiskas pārvaldības principu iedzīvināšanu un demokrātisku skolas kultūru.

„Akadēmijā valda laba un rosīga atmosfēra, dalībnieki ir ieinteresēti un strādā ar atdevi, skolēnu un pedagogu kopīga darbošanās ir vienlaikus gan pārbaudījums, gan lieliska iespēja sadzirdēt citam citu un radīt jaunas idejas”, atzīst akadēmijas trenere no Vācijas Dr.Ulrike Volfa-Jontofsone (Ulrike Wolff-Jontofsohn).

Vasaras akadēmijas noslēgumā skolu komandas izstrādās un mācību gada laikā īstenos izglītības iestādei svarīgus projektus, iesaistot citus skolas kopienas pārstāvjus.

Saskaņā ar Baltijas Asamblejas un Baltijas Ministru padomes 2015.gada 20.novembra kopīgo paziņojumu Baltijas Vasaras akadēmija pēc rotācijas principa notiek katru gadu kādā no trim Baltijas valstīm.

Pirmā Baltijas vasaras akadēmija notika 2015.gadā Igaunijā, 2016.gadā stafeti pārņēma Lietuvā, šovasar akadēmijas organizatori ir Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts izglītībs satura centrs sadarbībā ar Eiropas Padomi un Eiropas Vergelanda centru (Norvēģija).