Publicēts 07 jūlijs 2017

Skolu Karte Logo vertSkolēnu skaits skolās, skolu kvalitatīvie rādītāji, eksāmenu indeksi, reģionā pieejamā sporta infrastruktūra, iedzīvotāju skaita prognozes – šī un cita noderīga informācija turpmāk būs pieejama unikālā, “Karšu izdevniecības Jāņa sēta” izveidotajā ģeotelpiskās plānošanas platformā “Skolu karte”. Otrdien, 11.jūlijā, plkst. 10.00 mediju pārstāvji aicināti uz preses konferenci, kurā ar interaktīvo Latvijas skolu tīkla platformu iepazīstinās un to demonstrēs Izglītības un zinātnes ministrijas un skolu tīkla attīstības modeļa pētījuma eksperti.

Detalizēta interaktīva interneta vietne “Skolu karte” ir izstrādāta skolu tīkla pētījuma un attīstības modeļa ietvaros. Tā sniedz informāciju par vairāk nekā 600 vispārizglītojošajām skolām Latvijā, to kvalitātes un kvantitatīvajiem rādītājiem. Skolu kartē būs pieejama informācija gan par skolēnu kopskaitu, gan skaitu atsevišķās klašu grupās. Detalizēts un nozīmīgs informācijas apjoms ir veltīts skolu kvalitatīvajiem rādītājiem, t.sk. obligāto, dabaszinātņu un pamatskolas eksāmenu indeksiem, kas ļauj salīdzināt skolu kvalitātes rādītājus. Tāpat skolu karte sniedz iespēju uzzināt, kur un kāda sporta infrastruktūra pieejama reģionā, kā arī citu noderīgu, ar vispārējo izglītību saistītu informāciju.

Jaunā platforma kļūs par ērtu lietotni ne tikai izglītības speciālistiem un lēmumu pieņēmējiem, bet arī sniegs papildu objektīvu un detalizētu informāciju vecākiem un skolēniem, lai izvēlētos sev vispiemērotāko skolu turpmākās izglītības ieguvei, kā arī veidotu optimālos maršrutus no dzīves vietas līdz izvēlētajai skolai.

Pētījuma dati parāda, ka sabiedrībā ir pieprasījums pēc izglītības kvalitātes, ko apliecina arī vecāku un skolēnu skolas izvēle, kas daudzos gadījumos nav tuvākā dzīves vietai. Šī tendence vērojama ne tikai lauku reģionos, bet arī pilsētās.

Preses konferencē piedalīsies izglītības un zinātnes ministrs, profesors Kārlis Šadurskis un skolu tīkla attīstības modeļa pētījumu grupas eksperts, ekonomģeogrāfs Jānis Turlajs.

Mediju pārstāvji gaidīti otrdien, 11.jūlijā, plkst. 10.00, IZM Vaļņu ielā 2, Rīgā, Lielajā zālē (2.stāvā).

Pašlaik IZM veic visaptverošu pētījumu, kura mērķis ir nodrošināt objektīvus datus, balstoties uz kuriem pašvaldībām būs iespēja veidot optimālu skolu tīklu. Pētījums palīdzēs risināt ar izglītības politikas noteikto virsmērķu īstenošanu, paaugstināt izglītības kvalitāti, izveidot efektīvu pārvaldības un finansēšanas sistēmu, līdztekus kompleksi risinot arī skolu tīkla attīstības un pieejamības, kā arī modernas mācību vides izveides un nodrošināšanas jautājumus. Pētījuma gala ziņojums plānots šā gada oktobrī.

Skolu karte ieskats