Publicēts 21 jūlijs 2017

shutterstock 105321398Diasporā vispieprasītākā latviešu valodas un kultūras apguves forma ir nedēļas nogales skolas – to apliecina Izglītības un zinātnes ministrijas veiktā ārzemēs mītošo latviešu bērnu vecāku un izglītotāju aptauja, lai identificētu diasporai noderīgās un vēlamās latviskās izglītības atbalsta formas.

Ārzemēs mītošo latviešu bērnu vecāku un izglītotāju elektroniska aptauja tika veikta, iesaistot diasporas sadarbības organizācijas un Latvijas pārstāvniecības ārvalstīs. Kopumā saņemtas 505 aizpildītas anketas no visas pasaules, visvairāk no Lielbritānijas, Īrijas, Vācijas un Beļģijas (30% no visiem respondentiem). Anketa tika publicēta IZM mājas lapā, izplatīta caur diasporas organizācijām un Latvijas pārstāvniecībām ārzemēs.

Lielākā respondentu grupa ir mājsaimnieces, tad seko skolotāji un ierēdņi, biroja darbinieki, studenti, pašnodarbinātie, uzņēmēji, un pa dažiem pārstāvjiem no citām grupām. 75% respondentu ir ar augstāko un nepabeigtu augstāko izglītību, un 45% respondentu ir lielāka (daži mēneši līdz pat 20 gadus liela pieredze) vai mazāka pieredze latviešu valodas mācīšanā, 8% māca latviešu valodu tikai saviem bērniem. 47% respondentiem ir bērni vecumā no 3 līdz 10 gadiem, un aptauja uzskatāmi parāda, ka vispieprasītākā latviešu valodas un kultūras apguves forma diasporā ir nedēļas nogales skolas (46%). Lielākā daļa (68,4%) vecāku arī turpmāk dotu priekšroku neformālai un daļēji formālai latviešu valodas un kultūras apguvei nedēļas nogales skolās mītnes zemēs un nometnēs Latvijā, pieļaujot iespēju paralēli izmatot arī tālmācības iespējas (20% respondentu). Salīdzinoši liela grupa aptaujāto vecāku (22,5%) labprāt izvēlētos formālu nacionālā satura apguvi ar stingri noteiktu stundu skaitu un izglītību apliecinošu dokumentu mācību noslēgumā.

Lai uzlabotu diasporas tautiešu latviešu valodas un kultūras apguvi, IZM cieši sadarbojas ar diasporas organizācijām - Pasaules Brīvo latviešu apvienību, Eiropas Latviešu apvienību, kā arī ministrijas padotības iestādēm. Aptaujas rezultāti apstiprina nepieciešamību izstrādāt nacionālo saturu visvairāk pieprasītajiem diasporas izglītības veidiem, paredzot minimālo (neformālo) un maksimālo (formālo) zināšanu apjomu un prasības.
IZM aptaujas rezultāti un secinājumi tika prezentēti Diasporas skolotāju seminārā Stokholmā Zviedrijā šā gada februārī un tiks pārrunāti Eiropas Latviešu kongresā, kas notiks jau nākamnedēļ, 28.jūlijā. Kongresu organizē Eiropas Latviešu apvienība sadarbībā ar Pasaules Brīvo latviešu apvienību un partneriem Latvijā.

Vairāk informācijas: https://www.registration.lv/eiropas_latviesu_kongress_2017