Publicēts 18 augusts 2017

Izglītības un zinātnes ministrija 18. augustā organizē vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu direktoru un pašvaldību izglītības speciālistu izglītības konferenci, kurā informēs par jaunā mācību satura ieviešanu, skolēnu sasniegumu vērtēšanu, mācīšanas pieejas maiņu un mācību darba organizāciju. Izglītības speciālisti piedalīsies darbnīcu sesijās, kurās diskutēs par mācību satura izveides principiem, kā arī mācību satura ieviešanas iespējām un izaicinājumiem.

Jaunajā mācību gadā 100 Latvijas skolās tiks uzsākts mācību satura pilotprojekts, kura mērķis ir izstrādāt, aprobēt, pēctecīgi ieviest Latvijā tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai vecumā no 1,5 līdz 18 gadiem, kā rezultātā skolēni gūtu dzīvei 21. gadsimtā nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes. Projekts tiks īstenots, mainot mācīšanas pieeju – no informācijas nodošanas uz mācīšanās vadīšanu ar mērķi atbalstīt katru skolēnu. Skolotājs vairs nav atbildīgs tikai par sava zināšanu, prasmju attieksmju apguvi viena priekšmeta ietvaros, bet gan arī par caurvijām jeb vispārīgām prasmēm, ieradumiem, ieguldījumu patiesas izpratnes veidošanai.

Konferenci atklās izglītības un zinātnes ministrs, profesors Kārlis Šadurskis. Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks informēs par jaunā mācību satura projekta mērķiem un sasniedzamajiem rezultātiem, ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” mācību satura izstrādes struktūrvienības vadītāja Dace Namsone stāstīs par satura izveides un īstenošanas principiem, satura ietvaru, savukārt mācību satura ieviešanas struktūrvienības vadītāja Zane Oliņa iepazīstinās ar jauno mācīšanas pieeju un mācību darba organizāciju.

Izglītības konferences ietvaros norisināsies preses konference. Tajā piedalīsies Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece, Izglītības departamenta direktore Evija Papule, Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks, kā arī citi Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts izglītības satura centra pārstāvji.

Izglītības konferences tiešraidei varēs sekot līdzi Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā, kā arī interneta vietnē LMT Straume

Mediju pārstāvji gaidīti piektdien, 18. augustā, plkst. 11.30, Radisson Blue Hotel Latvija, Elizabetes ielā 55, Rīgā, ( konferenču zāle “Sigma”).