Publicēts 18 augusts 2017

Šodien, 18.augustā teju 800 izglītības speciālisti un eksperti, vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu direktori un pašvaldību izglītības speciālisti no visas Latvijas tikās Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotajā izglītības konferencē, kurā Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts izglītības satura centra pārstāvji informēja par jauno mācību saturu, tā mērķiem un līdzekļiem, mācību satura struktūru, izveides un īstenošanas principiem.

“Bērni uz skolu šodien nāk ar citādu pieredzi nekā tas bija pirms divdesmit, pat desmit gadiem”, konferenci atklājot, pauda izglītības un zinātnes ministrs, profesors Kārlis Šadurskis. Viņš uzsver, ka šo pieredzi veido vide un laikmets, kas mainās un skola ir vide, kurā mūsu jaunieši veido pamatu savai nākotnei. Ministrs konferences dalībniekiem pauda, ka veidojot mācības skolā, lai šodienas pirmklasnieks būtu gatavs dzīvei nākotnē, ir tas skatījums, kādu šodien mums kopā ir jāsaglabā. “Mēs esam unikālā situācijā, kad pirmo reizi, kopš neatkarīgas Latvijas atjaunošanas, pēctecīgi visos izglītības posmos, no pirmsskolas līdz 18 gadu vecumam, tiek pārskatīts izglītības saturs, arī veids, kādā katrs skolotājs un skola organizē, vada skolēnu mācīšanos,” saka Šadurskis. Daudzās Latvijas skolās pedagogi jau šodien izmanto metodes, kas ne tikai sniedz zināšanas konkrētā priekšmetā, bet iemāca arī saskatīt kontekstu, kā šīs zināšanas pielietot dzīvē, analizēt notiekošo plašākā mērogā, uzsvēra ministrs.

Jaunajā mācību gadā 100 Latvijas pilotprojekta skolās turpinās pavasarī uzsākto līdzdalību jaunās mācību pieejas izveidē. Ministrs izteica pateicību visām skolām par lielo atsaucību un vēlmi iesaistīties. “Atsaucība un plašā līdzdalība ir pamats, lai aktīvi palīdzētu meklēt un atrast veidus, kā mūsu bērnus iespējami labāk sagatavot nākotnes dzīvei,” saka Šadurskis. Viņš uzver, ka ministrija darīs visu iespējamo, lai ne tikai šajās simts skolās, bet visās skolās Latvijā veidotu jaunajai mācību pieejai labvēlīgu vidi.

Līdz šim ir pārskatīts un vērtēts mācību saturs 16 mācību gadu garumā, noformulējot pirmo versiju sasniedzamo rezultātu kopumam pamatizglītībā. Satura izstrādē piedalās 370 skolotāji un augstskolu pasniedzēji. Tāpat ir uzsākta pedagogu profesionālās pilnveides programmas īstenošana pilotprojektā iesaistīto 100 izglītības iestāžu pedagogiem un vadības komandām. Mācībās iesaistījušies jau vairāk nekā 1000 pedagogu.
“Šodien notikusī konference bija pirmā, kurā skolu un izglītības pārvalžu pārstāvjiem stāstījām par jauno mācību saturu. Tā arī ievada tālākā procesā, kurā stāstīsim un rādīsim arvien vairāk, un jau 21.septembrī tiks organizēta tematiska konference “Vērtēšana, lai mācītos”, kā arī izstrādātais mācību saturs pirmskolas izglītībā, pamatizglītībā un vispārējā vidējā izglītībā tiks nodots publiskai apspriešanai un ārējo ekspertu vērtēšanai”, klātesošajiem teica Valsts izglītības un satura centra vadītājs Guntars Catlaks.

Pilotprojekts tiek īstenots sadarbībā ar Daugavpils Universitāti, Latvijas Universitāti, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju, Liepājas Universitāti, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju, Latviešu valodas aģentūru, Strazdumuižas internātvidusskolu - attīstības centru vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem un pašvaldībām, kuru izglītības iestādes piedalās mācību satura aprobācijā.

Projektā tiek definēts sasniedzamais rezultāts skolēnam - kādas zināšanas, prasmes, attieksmes tiek iemācītas bērnam konkrētā vecumā, neatkarīgi no tā, kādā mācību iestādē tas notiek. Vispārējās izglītības mācību saturs tiek pārskatīts kopumā, vērtējot, lai zināšanas, tēmas, prasmes dažādos priekšmetos nepārklājas, lai pēc iespējas tiktu mazināta pašreizējā sadrumstalotība, un veidotos zināšanu pēctecība.

Jaunais mācību saturs | Mērķi un līdzekļi (.pdf)

Mācību satura struktūra, izveides un īstenošanas principi (.pdf)

Mācību satura ieviešana (.pdf)