Publicēts 12 septembris 2017

Otrdien, 12. septembrī, valdība atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto rīkojuma projektu, kas paredz no 2018. gada 1. marta integrēt Daugavpils medicīnas koledžu, tai kļūstot par Daugavpils Universitātes aģentūru. Tas ļaus efektīvi izmantot augstākās izglītības un zinātnes resursus, paaugstinot studiju programmu kvalitāti un stiprinot to sasaisti ar zinātnisko pētniecību. Tāpat tiks sekmēta koledžas esošo studiju virzienu attīstība un jaunu programmu izveide.
Koledža pašreiz īsteno četras pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas studiju virzienā “Veselības aprūpe” – Māszinības, Ārstniecība, Sociālā aprūpe un Sociālā rehabilitācija, kā arī arodizglītības programmas ”Māszinības” un “Bērnu aprūpe”. Koledžas integrācija nodrošinās iespēju turpināt profesionālo izglītības programmu īstenošanu un paplašināt piedāvāto studiju programmu klāstu, izmantojot Daugavpils Universitātes sadarbības iestrādes ar reģiona darba devējiem. Tādējādi studijas tiks sasaistītas ar zinātni un inovācijām, vienlaikus nodrošinot studējošo skaita pieaugumu un arī ārvalstu studentu piesaisti.

Daugavpils Universitāte izmantos koledžai lietojumā nodotos nekustamos īpašumus turpmākai izglītības funkciju nodrošināšanai. Koledžas integrācija neskar izglītojamo tiesības uz izglītību, aģentūra turpinās īstenot koledžas izglītības programmas un pārņems izglītojamos, darbiniekus un pedagoģisko personālu.

Daugavpils Universitātes mērķis ir kļūt par akadēmiskajās tradīcijās balstītu, mūsdienīgu un konkurētspējīgu studiju, zinātnes un inovāciju centru. Stiprinot Daugavpils Universitāti kā Latgales reģiona studiju, zinātnes un inovāciju centru, kurā integrēti tiek piedāvāti visi izglītības līmeņi, tai skaitā profesionālā izglītība un pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, tiks nodrošināts daudzpusīgs, reģiona attīstības vajadzībām atbilstošs izglītības piedāvājums efektīvi pārvaldītā institucionālā struktūrā.

Izglītības un zinātnes ministrija valsts augstskolām ekonomiskās attīstības stimulēšanai ir izvirzījusi uzdevumu veidot iespējami plašu zināšanu bāzi visās zinātņu nozarēs, fokusējot pētniecību tajās jomās, kurām ir vislielākais attīstības potenciāls. Šā mērķa īstenošanai augstskolas piesaista resursus no dažādiem avotiem un sadarbojas ar citām augstākās izglītības institūcijām.
Ar šodien valdībā apstiprināto rīkojuma projektu “Par Daugavpils medicīnas koledžas reorganizāciju” var iepazīties MK mājaslapā.