Publicēts 18 septembris 2017

skLīdz 2017. gada 31. oktobrim iespējams pieteikties Slovākijas stipendijām, lai studētu un veiktu pētniecības darbu Slovākijā 2017./2018. akadēmiskā gada pavasara semestrī.

Šīm stipendijām var pieteikties Latvijas augstskolu:

-studenti uz 1–2 semestriem maģistra studijām;
-studenti uz 1–10 mēnešiem doktora studijām;
-pasniedzēji, pētnieki un mākslinieki uz 1–10 mēnešiem, lai lasītu lekcijas, veiktu pētniecības darbu vai radītu mākslas darbus.

Stipendijai jāpiesakās tiešsaistē Slovākijas Akadēmiskās informācijas aģentūras mājaslapā www.scholarships.sk, pievienojot nepieciešamos dokumentus. Uzreiz pēc tam Slovākijas augstskolas ielūguma vēstules oriģināls jānosūta pa pastu Slovākijas Akadēmiskās informācijas aģentūrai. Pieteikšanās sistēma tiek atvērta ne vēlāk kā sešas nedēļas pirms pieteikšanās beigu datuma.

Iesniedzamo dokumentu saraksts, stipendiju apjoms, vērtēšanas kārtība un cita informācija ir atrodama interneta vietnē www.scholarships.sk.

  • Pieteikšanās termiņš – 2017. gada 31. oktobris (līdz plkst. 16.00 pēc Centrāleiropas laika), ja grib studēt vai veikt pētījumus 2017./2018. akadēmiskā gada pavasara semestrī;
  • Nākamais pieteikšanās termiņš – 2018. gada 30. aprīlis (līdz plkst. 16.00 pēc Centrāleiropas laika), ja grib studēt vai veikt pētījumus 2018./2019. akadēmiskajā gadā.