Publicēts 18 septembris 2017

caep“Nacionālās kvalifikāciju ietvarstruktūras izveide ir būtiska gan darba tirgum, gan izglītības internacionalizācijas un mobilitātes sekmēšanai,” šodien, atklājot trešo Savstarpējās mācīšanās sanāksmi par Nacionālajām kvalifikāciju ietvarstruktūrām, uzsvēra Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre Līga Lejiņa. Sanāksme notiek 18. un 19. septembrī Rīgā Eiropas Komisijas atbalstītā “ES un Centrālāzijas izglītības platformas projekta” (CAEP) ietvaros.

Šī tikšanās kopā pulcē jomas ekspertus un speciālistus no Centrālāzijas valstīm - Kazahstānas, Kirgizstānas, Tadžikistānas un Uzbekistānas un ES valstīm - Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un Polijas, kā arī ES institūcijām.

Sanāksmes mērķis ir dalīties pieredzē par valstu struktūru un darba devēju iesaisti nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru izveidē un neformālās izglītības rezultātu atzīšanas sistēmām, to principiem un procedūrām. Sanāksmes ietvaros tiks izstrādāti priekšlikumi ilgtspējīgām turpmākām darbībām nacionālā, reģionālā un starptautiskā līmenī šajā jomā un izglītībā kopumā.

“Nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūrai ir būtiska nozīme, jo šādā veidā tiek izveidota sistēma ciešākai saiknei starp izglītību - gan profesionālo, gan augstāko – un darba tirgu, gan arī veidotas pastāvīgas partnerības un nepārtraukti pilnveidota izglītības sistēma,” uzsver L.Lejiņa.

Šī tikšanās tiek organizēta, īstenojot Rīcības plānu, kas tika pieņemts Eiropas Savienības dalībvalstu un Centrālāzijas valstu izglītības ministru pirmajā sanāksmē 2015. gada jūnijā Rīgā Latvijas prezidentūras ES Padomē ietvaros. Interese rīkot šādu pasākumu atkārtoti tika apliecināta izglītības ministru otrajā sanāksmē Astanā šā gada jūnijā.

Šo tikšanos kopīgi organizē Eiropas Komisijas Starptautiskās sadarbības un attīstības ģenerāldirektorāts sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Akadēmiskās informācijas centru un Valsts izglītības attīstības aģentūru.