Publicēts 20 septembris 2017

Latvija ir izvirzījusi mērķi līdz 2030. gadam izveidot stabilu pētniecības un attīstības cilvēkkapitālu, bet līdz 2020. gadam – koncentrēt pētniecību 20 spēcīgās zinātniskajās institūcijās, kas veiksmīgi konkurētu Eiropas pētniecības programmās un veiktu pētījumus Latvijas tautsaimniecībai un sabiedrībai nozīmīgās jomās. Virzoties uz šo mērķi, 2018. gadā valsts budžeta finansējums zinātnei un pētniecībai ir palielināts par 3,4 miljoniem eiro, tajā skaitā papildu 1,4 miljoni eiro no IZM budžeta tiks atvēlēti fundamentālo un lietišķo pētījumu veikšanai, savukārt papildu 2 miljoni eiro no Ekonomikas ministrijas budžeta - valsts pētījumu programmas īstenošanai enerģētikas jomā.

Jau šā gada decembrī Latvijas zinātnes padome izsludinās jaunus fundamentālo un lietišķo pētījumu grantu konkursus visās sešās OECD zinātņu nozaru grupās, kam kopumā ir atvēlēti 9,5 miljoni eiro. Joprojām turpinās arī vairākas esošās valsts pētījumu programmas, kuru pabeigšanai līdz 2018.gada beigām atvēlēts nepilns pusmiljons eiro. Tāpat 2018.gadā tiks uzsāktas trīs jaunas valsts pētījumu programmas – Latviešu valodā, Letonikā un Enerģētikā kopumā 4,1 miljona eiro apmērā. Ar ES Struktūrfondu un valsts budžeta finansējumu 2018.gadā tiks īstenoti arī praktiskie pētījumi un pēcdoktorantūras projekti 20 miljonu eiro apmērā.

2017.gada 7.septembrī Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts IZM sagatavotais MK noteikumu projekts “Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas, finansēšanas un administrēšanas kārtība”, kas paredz ievērojamu administratīvā sloga samazināšanu gan projektu sagatavošanā, gan administrēšanā, kā arī labāko starptautisko praksi projektu kvalitātes vērtēšanā.

Savukārt vakar, 19.septembrī, valdībā tika apstiprināti IZM izstrādātie grozījumi MK noteikumos par atbalstu pēcdoktorantūras pētniecībai, lai turpmāk zinātniskajiem institūtiem un komersantiem būtu vienkāršāk iesaistīt darbā jaunos zinātniekus ERAF finansētu pēcdoktorantūras pētījumu īstenošanā.

Lai sekmētu Eiropas Pētniecības telpas sadarbības projektu izstrādi un veicinātu Latvijas zinātnieku dalību starptautiskos pētniecības un tīklošanās pasākumos, vakar, 19.septembrī, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 18 zinātniskajām institūcijām nosūtījusi uzaicinājumu pieteikties ES fondu līdzfinansējuma saņemšanai. Otrajā atlases kārtā no Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu īstenošanai pieejami vairāk nekā 5,3 miljoni eiro. Zinātniskās institūcijas projektu ietvaros varēs veikt institucionāla līmeņa pasākumus programmas “Apvārsnis 2020” un ES 9. Ietvara programmas starptautiskās sadarbības projektu pētniecības un attīstības jomā. Līdz 2018. gada nogalei vienošanās slēgšanai par otrās kārtas projektu īstenošanu pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 6 272 384 eiro, tai skaitā ERAF finansējums - 5 331 526 eiro un valsts budžeta līdzfinansējums 940 858 eiro.

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbalstījusi zinātnisko institūciju pašu iniciētās un īstenotās strukturālās izmaiņas, atvēlot tam 11 miljonus eiro no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem. Sadarbībā ar zinātniskajām institūcijām resursu konsolidācijas process turpinās, lai radītu tādu institucionālo ietvaru, kas vērsts uz izcilības un tautsaimniecības attīstības stimulēšanu zinātnisko institūciju darbā.

Valsts pētījumu programmas ir valsts pasūtījums zinātnisku pētījumu veikšanai noteiktā ekonomikas, izglītības, kultūras vai citā valstij prioritārā nozarē ar mērķi veicināt šīs nozares attīstību. Fundamentālie un lietišķie pētījumi ir pētījumi, kas rada zināšanas par sabiedrībai svarīgiem jautājumiem. Plašāka informācija par valsts pētījumu programmām un fundamentālo un lietišķo pētījumu programmu IZM mājaslapā.

Pielikumā:
IZM pētniecības un attīstības programmu konkursu izsludināšana 2017. – 2018.g.;
Fundamentālo un lietišķo pētījumu un valsts pētījumu programmu finansēšana
2018 – 2020
 (.pdf)