Publicēts 29 septembris 2017

latvijas ukrainas starpvaldibu ligumsNo 29. līdz 30. septembrim Latvijā darba vizītē uzturas Ukrainas ārlietu ministrs Pavlo Kļimkins. Vizītes laikā Pavlo Kļimkins un izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis 29. septembrī parakstīja Latvijas Republikas valdības un Ukrainas valdības līgumu par sadarbību izglītības, zinātnes, jaunatnes un sporta jomā. Noslēgtais līgums stiprinās jau iepriekš aizsākto sadarbību, kas kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas bijusi plaša un daudzveidīga.

Vispārējās izglītības posmā Latvijā sekmīgi darbojas Rīgas Ukraiņu vidusskola, kuras attīstībā Ukrainas valsts sniedz nozīmīgu atbalstu. Rīgas Ukraiņu vidusskola viena no pirmajām 1993.gadā ieviesa bilingvālo modeli. Ukraiņu etniskās identitātes veicināšanai skolā tiek nodrošināts daudzveidīgs interešu izglītības un fakultatīvo nodarbību piedāvājums, tiek īstenoti sadarbības projekti ar Ukrainu, Vāciju un Kanādu. 2017./2018. mācību gadā skolā mācās 253 bērni, un skolēnu skaits pēdējos gados pakāpeniski pieaug. Skolas attīstībā un mazākumtautību izglītības popularizēšanā milzīgi nopelni ir skolas ilggadējai direktorei Lidijai Kravčenko, kura daudzus gadus vadījusi arī IZM Konsultatīvo padomi mazākumtautību jautājumos, ir saņēmusi gan Latvijas, gan Ukrainas valsts apbalvojumus, Latvijas Republikas Ministru kabineta un Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstus.

Aktuālā sadarbības joma ar Ukrainu ir zinātne un tehnoloģijas, starp abu valstu Izglītības un zinātnes ministrijām vienošanās par kopīgas sadarbības programmas īstenošanu zinātnē un tehnoloģijās ir parakstīta iepriekš. 2016. gada 31. augustā Zinātnes un tehnoloģiju programmas apvienotā komisija pieņēma lēmumu par atbalstu sešu kopīgu projektu īstenošanai medicīnas zinātnēs, enerģētikā, materiālu zinātnēs un sociālajās zinātnēs.

Jau vairāk nekā 20 gadu ir spēkā Latvijas Zinātņu akadēmijas parakstītais zinātniskās sadarbības līgums ar Ukrainas Nacionālo zinātņu akadēmiju, kura ietvaros notiek zinātnieku apmaiņa, pieredzes vizītes un citas aktivitātes. Ukraina kā asociētā valsts piedalās arī ES Pētniecības un inovācijas pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” (Horizon 2020), un šobrīd programmas ietvaros tiek īstenoti 12 projekti, kuros partneri ir gan dažādas Latvijas institūcijas, gan Ukrainas zinātniskās institūcijas.

Augstākajā izglītībā vairākas Latvijas augstskolas ir noslēgušas divpusējās sadarbības līgumus ar Ukrainas institūcijām, aktīvi sadarbojoties Erasmus+ programmā un nodrošinot starptautiskās mācību mobilitātes. Augstskolas ir ieinteresētas sadarbību paplašināt un regulāri piedalās arī starptautiskajās izglītības izstādēs Ukrainā. Pēc šī starpvbaldību līguma parakstīšanas Ukrainas studenti varēs pieteikties arī Latvijas valsts stipendijām ārvalstniekiem studijām, pētniecībai un dalībai vasaras skolās. Pēc IZM rīcībā esošās informācijas, 2016./2017. akadēmiskajā gadā Latvijas augstskolās studēja 277 Ukrainas studenti jeb 3,4 % no kopējā ārvalstu studentu skaita (2015./2016. ak.g. – 233 un 2014./2015. ak.g. – 205 studenti).

Sadarbība ar Ukrainu notiek arī jaunatnes jomā. 2017.gada aprīlī Ļvovā, Ukrainā, notika jauniešu forums – Apvienoto Nāciju Organizācijas modelēšanas spēle, kurā piedalījās vairāk nekā 100 jauniešu no Latvijas, Igaunijas un Ukrainas. Savukārt eTwinning programmas ietvaros no 2016. gada 1.janvāra līdz 2017. gada 22. septembrim Latvijas un Ukrainas pedagogi sadarbojušies 65 projektos.


latvijas ukrainas starpvaldibu ligums1