Publicēts 17 oktobris 2017

Šodien, 2017. gada 17. oktobrī, valdība nolēma apbalvot ar Ministru kabineta Atzinības rakstiem 23 izcilas Latvijas personības, tostarp septiņi MK Atzinības raksti piešķirti par nopelniem izglītības, zinātnes un sporta jomā. Savukārt Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķim, bioloģijas doktoram, Daugavpils Universitātes rektoram Arvīdam Barševskim piešķirta Ministru kabineta balva par izcilu devumu Latgales un Sēlijas augstākās izglītības attīstībā un starptautiski atzītu ieguldījumu koleopteroloģijā, kā arī par Latvijas koleopteroloģijas skolas izveidošanu Daugavpilī.

Par īpašiem nopelniem zinātnes attīstībā un Latvijas – Indijas starptautiskās sadarbības veicināšanā MK Atzinības rakstu saņems Latvijas Universitātes (LU) profesore, habilitētā filoloģijas doktore Sigma Ankrava, par fundamentāliem pētījumiem algoritmu teorijā un datorzinātnes skolas izveidi godalgu saņems LU Datorikas fakultātes profesors, informācijas tehnoloģiju habilitētais doktors Jānis Visvaldis Bārzdiņš. Vidzemes Augstskolas Sabiedrības zinātņu fakultātes asociētajai profesorei, Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta pētniecei politisko zinātņu doktorei Felicianai Rajevskai valdība teiks paldies par nozīmīgu ieguldījumu sociālās politikas zinātnē. Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Valsts tehnikums" direktore Dagnija Vanaga MK Atzinības rakstu saņems par ieguldījumu profesionālās izglītības attīstībā, sekmējot sadarbību ar nozares darba devējiem, bet Rēzeknes Katoļu vidusskolas direktore Marija Mickāne - par mūža ieguldījumu izglītības jomas attīstībā. Šķēpmešanas treneri Valentīnu Eiduku apbalvos par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas vieglatlētikas attīstībā, savukārt Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis habilitētais fizikas doktors, Rīgas Tehniskās universitātes profesors Andris Ozols saņems apbalvojumu par nozīmīgu ieguldījumu optisko tehnoloģiju attīstībā un aktīvu līdzdalību Latvijas Zinātņu akadēmijas darbā.

Atzinības rakstus S. Ankravai, J. V. Bārzdiņam, F. Rajevskai, D. Vanagai, M. Mickānei, V. Eidukai un A. Ozolam pasniegs izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis.

Ar šodien valdībā apstiprinātajiem rīkojuma projektiem "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu" un “Par Ministru kabineta balvas piešķiršanu" var iepazīties MK mājaslapā.