Publicēts 24 oktobris 2017

Trešdien, 2017.gada 25.oktobrī, mediju pārstāvji aicināti uz preses konferenci, kurā izglītības un zinātnes ministrs, profesors Kārlis Šadurskis un skolu tīkla attīstības modeļa pētījumu grupas eksperts, ekonomģeogrāfs Jānis Turlajs iepazīstinās ar skolu tīkla pētījuma gala ziņojumu. Valmieras domes priekšsēdētājs Jānis Baiks un Salaspils novada domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars sniegs viedokli par pētījumu, gūtajiem secinājumiem, kā arī pašvaldību praktisko pieredzi vidusskolu tīkla attīstībā.

“Kopīgi veidojot mūsdienīgu vidusskolu, tā ir iespēja ar mērķtiecīgu darbu panākt būtisku izglītības kvalitātes pieaugumu, nodrošināt mūsu bērniem labākas iespējas, lai dzīvē būtu veiksmīgi un patstāvīgi un katram būtu iespējas veikt daudz mērķtiecīgāku izvēli savas personības pilnveides procesā,” saka Šadurskis. Pētījums, plašā datu un situācijas analīze ir objektīvas informācijas pamats, lai kopā strādājot celtu izglītības kvalitāti un pedagoģijas profesijas prestižu, pauž ministrs.

Pētījuma otrajā daļā ietverti konkrēti priekšlikumi vidusskolu tīkla attīstībai Rīgas, Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales reģionā. Pētījumā analizēta skolēnu mobilitātes problēma, pētīta ārvalstu pieredze skolēnu pārvadājumos, apkopotas skolēnu transporta izmaksas no attāla pagasta uz attīstības centru vairākās pašvaldībās. Tāpat izvērtēti prioritāri asfaltējamie ceļa posmi un sniegti priekšlikumi melnā seguma ceļu tīkla paplašināšanai.

Pētījumu “Optimālā vispārējās izglītības iestāžu tīkla modeļa izveide Latvijā” pēc IZM pasūtījuma no šā gada februāra līdz oktobrim veica karšu izdevniecība “Jāņa sēta”. Pētījuma mērķis ir izpētīt aktuālos demogrāfiskos, infrastruktūras nodrošinājuma un iedzīvotāju mobilitātes aspektus un, balstoties uz izpētes un analīzes rezultātā iegūtiem oriģināliem kvantitatīviem un kvalitatīviem datiem un ņemot vērā agrāk veiktu saistītu pētījumu rezultātus, izveidot vispārējās izglītības iestāžu tīkla ģeotelpiskās plānošanas platformu un izstrādāt optimālo vispārējās vidējās izglītības iestāžu tīkla modeli.

Pētījuma ietvaros, sagatavoto priekšlikumu Ieviešanas sasniedzamais rezultāts ir neradīt papildus finanšu slogu nodokļu maksātājiem, samazināt izglītības kvalitātes atšķirības vispārējās izglītības iestādēs pilsētās un lauku teritorijās, tajā skaitā novēršot krasās atšķirības arī starp skolām vienas pilsētas ietvaros. Tiks radīti apstākļi finanšu līdzekļu ietaupījumam un iespējām palielināt pedagogu atalgojumu bez papildu sloga valsts budžetam.

Plašsaziņas līdzekļu ievērībai: Skolu tīkla pētījuma gala ziņojuma prezentācija notiks trešdien, 25.oktobrī, plkst.12.00 IZM, Lielajā zālē.