Publicēts 13 marts 2015

Šā gada 14. un 15.martā Lielbritānijā, Bredfordā jau piekto reizi notiks diasporas nedēļas nogales skolu skolotāju seminārs, kas pulcēs vairāk nekā 40 skolotājus no 22 latviešu skoliņām Lielbritānijā un Īrijā.

Seminārā pārrunās diasporai aktuālos jautājumus izglītībā, piemēram, Latvijas valsts plānoto atbalstu izglītībai diasporā šajā gadā, mācīšanas paņēmienus radošai latviešu valodas apguvei pirmsskolā un sākumskolā nedēļas nogales skolās. Tāpat iepazīstinās ar aktualitātēm latviešu valodas mācību metodikā, ar jaunākajiem mācību materiāliem un elektroniskajiem resursiem. Savukārt skolotājas no Kārlovas latviešu mākslas skolas “Dzintars”, Bredfordas latviešu skolas “Saulespuķe” un Portadaunas latviešu skolas “Zīļuks” seminārā vadīs meistarklases.

Seminārā atklāšanas uzrunu teiks Latvijas Republikas Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē Andris Teikmanis, Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vecākā eksperte valsts valodas politikas jomā Zaiga Sneibe, Latviešu valodas aģentūras direktors Jānis Valdmanis, kā arī Pasaules Brīvo latviešu apvienības un Eiropas Latviešu apvienības pārstāvji.

Semināru skolotājiem diasporā organizē Latviešu Nacionālā padome Lielbritānijā un Latviešu valodas aģentūra, un jau trešo gadu tas tiek rīkots ar Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas „Valsts valodas politika un pārvalde” līdzfinansējumu.

Izglītības un zinātnes ministrija sniedz sistemātisku atbalstu latviešu valodas un kultūras apguvē diasporas skolēniem, skolotājiem un bērnu vecākiem, tajā skaitā organizē skolotāju tālākizglītības pasākumus, latviešu valodas apguves nometnes bērniem, nepieciešamo mācību un metodisko līdzekļu izstrādi, sniedz materiāli tehnisku atbalstu diasporas nedēļas nogales skolām. Latviešu valodu bērni un jaunieši apgūst 22 valstīs aptuveni 100 nedēļas nogales skolās.