Publicēts 06 novembris 2017

veselibas pratibaEiropas pieaugušo izglītības platforma EPALE pirmdien, 6. novembrī, pulksten 10.00 atklāj divu dienu tiešsaistes diskusiju par iedzīvotāju veselības pratību dažādās Eiropas valstīs.

EPALE sadarbībā ar Eiropas Pamatprasmju tīklu organizē diskusiju, lai mudinātu apspriest vairākus jautājumus:

-Kāds ir iedzīvotāju veselības pratības līmenis Latvijā un citās diskusijas dalībnieku pārstāvētajās valstīs;
-Kā nodrošināt labāku piekļuvi veselības aprūpes sistēmai;
-Kāda ir pieaugušo izglītības loma iedzīvotāju veselības pratības paaugstināšanā.

Diskusijā aicināts piedalīties ikviens EPALE reģistrēts lietotājs. Viedokļu apmaiņa notiks līdz otrdienai, 7.novembrim, pulksten 18.00. Diskusijas dalībnieki aicināti izteikties rakstiski un angļu valodā. Saite uz diskusijas vietu EPALE platformā atrodama šeit!

Pasaules veselības organizācija (PVO) veselības pratību definē kā personisko īpašību un sociālo resursu kopumu, kas nepieciešams, lai indivīds vai kopiena piekļūtu, saprastu, novērtētu un izmantotu veselības pakalpojumus un pieņemtu ar veselību saistītus lēmumus. Gandrīz visās Eiropas valstīs šīs prasmes tiek vērtētas kā nepietiekamas. Piemēram, Apvienotajā Karalistē veikts pētījums liecina, ka Lielbritānijā 61% iedzīvotāju darbaspējīgā vecumā nespēj pilnībā saprast, izmantot un rīkoties ar pieejamo informāciju par veselību.