Publicēts 07 novembris 2017

Pateicoties papildus piešķirtajam finansējumam, Izglītības un zinātnes ministrija no tās rīcībā esošajiem budžeta līdzekļiem nākamajā gadā palielinās vienas studiju vietas bāzes finansējumu no 1393,33 eiro (2017.gadā) līdz 1458,51 eiro, savukārt budžeta vietu skaits tiks saglabāts esošajā līmenī.

Nākamajā gadā Izglītības un zinātnes ministrijas prioritārajiem pasākumiem ar valdības lēmumu papildus piešķirti 14,9 miljoni eiro, no tiem 2,2 miljoni eiro – akadēmiskā personāla minimālās atalgojuma likmes palielināšanai ministrijas padotībā esošajās valsts augstskolās un koledžās.

Ja 2016.gadā akadēmiskā personāla minimālā atalgojuma likme, piemēram, augstskolas docentam par pilnas slodzes darbu bija 753 eiro, tad 2017.gadā tā pieauga līdz 828 eiro, bet 2018.gadā tiks palielināta līdz 904 eiro, savukārt 2019.gadā - līdz 980 eiro. Nākamajā gadā šim mērķim plānotie papildu līdzekļi tiks piešķirti saskaņā ar ikgadējo vienošanos par valsts finansētajām budžeta vietām, kas nosaka gan budžeta vietu skaitu, gan sadalījumu starp studiju līmeņiem. Akadēmiskā personāla atalgojumu nosaka augstskolas saskaņā ar katras augstskolas iekšējo kārtību.

Palielinoties akadēmiskā personāla minimālā atalgojuma likmēm, palielinās arī budžeta vietas bāzes izmaksas. Bāzes izmaksās ietilpst akadēmiskā personāla darba samaksa, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra, iekārtu iegādes, modernizēšanas un daudzas citas izmaksas.

2017.gadā IZM augstskolās ir 16 041 budžeta vieta. Valsts finansētas studiju vietas savu ministriju pakļautībā esošajās augstākās izglītības iestādēs nodrošina septiņas ministrijas – IZM, Zemkopības ministrija, Veselības ministrija, Kultūras ministrija, Labklājības ministrija, Iekšlietu ministrija, Aizsardzības ministrija.