Publicēts 16 novembris 2017

shutterstock 106310186 CroppedŠodien, 17. novembrī, izglītības un zinātnes ministrs, profesors Kārlis Šadurskis parakstīja vienošanos par labu praksi ārvalstu studējošo piesaistē un studiju nodrošināšanā ar tām augstākās izglītības iestādēm, kas apņēmušās izvirzīt studiju kvalitāti par galveno kritēriju darbā ar ārvalstu studentiem. Studiju programmu un studiju pieredzes kvalitāte ir pamats Latvijas augstskolu un augstākās izglītības reputācijai, un augstākās izglītības eksportam.

Svinīgajā pasākumā vienošanos parakstīja Rīgas Tehniskā Universitāte, Latvijas Universitāte, Biznesa augstskola “Turība”, Daugavpils Universitāte, Ventspils Augstskola, Latvijas Jūras akadēmija, Latvijas Mākslas akadēmija, Vidzemes Augstskola, Latvijas Kultūras akadēmija, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Rīgas Ekonomikas augstskola un Transporta un sakaru institūts.

Vienošanos izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija un Augstākās izglītības Eksporta apvienība, un tā paredz pasākumus, kas nodrošinās augstu labās prakses standartu ārvalstu studentu piesaistē un studiju procesā. Augstskolām, kas nodrošina šo standartu, būs dotas iespējas piedalīties valsts līmeņa starptautiskajos pasākumos un ārvalstu vizītēs.

Pieaugot ārvalstu studentu skaitam Latvijā, ir svarīgi ilgtermiņā sekmēt Latvijas augstākās izglītības tēlu, nodrošinot kvalitatīvu ārvalstu studiju piesaistes procesu un kvalitatīvas studijas. Vienošanās projektu ministrija izstrādāja sadarbībā ar augstākajā izglītībā un augstākās izglītības eksportā iesaistītajiem sadarbības partneriem un citām ministrijām, nodrošinot visu iesaistīto pušu saskaņotu rīcību.

Ārvalstu studenti Latvijā veido 10% no kopējā studentu skaita. Pēdējo trīs gadu laikā ārvalstu studentu skaits ir pieaudzis par 82% - no 4457 studentiem 2014./2015.studiju gadā līdz 8137 2016./2017.studiju gadā.