Publicēts 23 novembris 2017

Ligums Kina Latvija22. novembrī Pekinā, Ķīnas Izglītības ministrijā Latvijas vēstnieks Ķīnā Māris Selga un Ķīnas izglītības ministrs Čens Baošengs (Chen Baosheng) parakstīja Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības līgumu par sadarbību izglītības jomā.

Līgums paredz, ka abas puses veicinās pieredzes un informācijas apmaiņu izglītības jomā, atbalstīs un veicinās sadarbību starp augstākās un profesionālās izglītības iestādēm, kā arī sekmēs studentu, izglītības amatpersonu, akadēmiskā personāla, ekspertu un speciālistu mobilitāti. Puses arī turpmāk piedāvās viena otrai stipendijas studijām un pētniecībai augstākās izglītības iestādēs, pēcdiploma studijām (doktorantūrai) un dalībai vasaras skolās. Ar līgumu tiek atbalstīta ķīniešu valodas mācīšana Latvijā un latviešu valodas mācīšana Ķīnā. Līgums paredz arī ciešāku sadarbību abu valstu izglītības ministriju starpā, lai regulāri apmainītos ar aktuālo informāciju izglītības jomā un noteiktu divpusējās sadarbības prioritārās jomas.

Saskaņā ar IZM statistikas datiem 2016.gadā Latvijā mācījās 27 studenti no Ķīnas, un studentu skaitam ir tendence pieaugt. Jau vairākus gadus abas puses piešķir otras valsts studentiem stipendijas studijām un pētniecībai. Kopš 2005.gada Rīgas Stradiņa universitātē darbojas Konfūcija centrs, un 2011.gadā Latvijas Universitātē tika atklāts Konfūcija institūts. Ķīniešu valodu ir iespējams apgūt arī vairākās citās izglītības iestādēs Latvijā. 2015.gada septembrī Pekinas Starptautisko studiju universitātē tika uzsākta latviešu valodas bakalaura programmas apmācība. Pirmajā gadā tika uzņemti 20 studenti, bet 2016./2017. akadēmiskajā gadā - 14 studenti. Latviešu valodu kā izvēles kursu piedāvā arī Pekinas Svešvalodu universitāte.

Aktīva sadarbība ar Ķīnas Tautas Republiku ir arī Āzijas un Eiropas sanāksmes (ASEM) ietvaros. ASEM Izglītības procesa ietvaros Ķīnas Tautas Republika vada divas ekspertu darba grupas augstākās izglītības jomā (diplomatzīšanas un kredītpunktu atzīšanas jomā), kuru mērķis ir veicināt izpratni par valstu izglītības sistēmām un sekmēt savstarpēju studiju periodu, kā arī diplomu atzīšanu.

Pieaugošo sadarbību augstākās izglītības jomā ir veicinājusi arī Ķīnas Tautas Republikas Izglītības ministrijas līguma par augstākās izglītības kvalifikāciju un studijās iegūto grādu savstarpēju atzīšanu noslēgšana 2010.gadā.

Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības līgums par sadarbību izglītības jomā: http://izm.gov.lv/images/starpvaldibu_ligumi/izglitibas-ligums-lv.pdf

Foto: Ārlietu ministrija