Publicēts 30 novembris 2017

IMG 73563Šodien Izglītības un zinātnes ministrijā notika seminārs par aktualitātēm reglamentēto profesiju un profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jomā. Seminārā piedalījās institūcijas, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās, informācijas institūcijas par reglamentētajām profesijām un ministrijas, kuru pārziņā ir reglamentēto profesiju darbības jautājumi.

Seminārā piedalījās pārstāvji no vairāk nekā 20 iestādēm un organizācijām – Izglītības un zinātnes ministrijas, Veselības, Zemkopības, Ekonomikas, Aizsardzības ministrijas un to padotības iestādēm, Būvniecības valsts kontroles biroja, Latvijas Būvinženieru savienības, Ceļu satiksmes drošības direkcijas, Latvijas Jūrniecības savienības, Latvijas Farmaceitu biedrības, Valsts policijas, Latvijas Ārstu biedrības un citām organizācijām

Seminārā Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve, profesionālās kvalifikācijas atzīšanas koordinatore Inese Stūre informēja par izmaiņām Latvijas normatīvajos aktos reglamentēto profesiju un profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jomā, kā arī iepazīstināja ar profesionālās kvalifikācijas atzīšanas un īslaicīgu pakalpojumu sniegšanas deklarāciju izskatīšanu praksē - noteikumiem, procedūru un pieredzi. Savukārt Akadēmiskā informācijas centra (AIC) pārstāvji Solvita Siliņa un Dainis Ozoliņš iepazīstināja ar AIC darba aktualitātēm profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jomā - izveidoto sistēmu Eiropas profesionālās kartes izdošanai un atjaunoto reglamentēto profesiju datu bāzi. Ar Latvijas Ārstu biedrības pieredzi profesionālās kvalifikācijas atzīšanā dalījās biedrības eksperte Gunita Žukovska un zvērināta advokāte Ilze Vilka.

Pēdējā gada laikā sadarbībā ar profesionālajām asociācijām, nozaru ministrijām ir veikts liels darbs, sagatavojot normatīvos aktus profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jomā. Ir pieņemti vairāki svarīgi tiesību akti, piemēram, Ministru kabineta (MK) noteikumi par kārtību, kādā atzīst profesionālo kvalifikāciju pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijas Republikā, kā arī noteikumi par papildu prasībām ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai Latvijas Republikā reglamentētās profesijās un noteikumi “Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā”. Savukārt Valsts sekretāru sanāksmē ir izsludināti grozījumi likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”. Tie paredz grozīt tiesību normas attiecībā uz reglamentētajām profesijām būvniecības un elektroenerģētikas jomā, precizē vairākas tiesību normas saistībā ar īslaicīgu profesionālo darbību reglamentētajā profesijā ar ārvalstīs iegūtiem izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem u.c.

Veselības ministrijas Stratēģiskās plānošanas nodaļas vecākā eksperte Dace Roga uzsver, ka veselības aprūpes jomā darbojas vairākas profesionālās kvalifikācijas atzīšanas institūcijas, un katrai no tām ir noteikts profesiju apjoms un atbildības joma konkrētās kvalifikācijas atzīšanā. Situācijas ir dažādas, pastāv atšķirības starp valstu izglītības dokumentiem, tāpēc regulārai sadarbībai starp IZM un arī citām profesionālās kvalifikācijas atzīšanā iesaistītajām institūcijām ir liela nozīme. “Šādi semināri ir ļoti svarīgi, lai diskutētu gan vienas nozares ietvaros, gan risinātu problēmjautājumus starp citu nozaru institūcijām. Tas dod iespēju salīdzināt, uzzināt jaunas idejas, pasmelties ierosmi turpmākajam darbam,” saka D.Roga.

Osvalds Tautietis, Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības Būvniecības speciālistu sertificēšanas centra vadītāja vietnieks, stāsta, ka ciešā sadarbībā ar IZM strādā jau vairāk nekā gadu. “Mūsu tiešais pienākums ir sertificēt Latvijā būvspeciālistus saistībā ar siltuma, gāzes, ūdensvadu un citām sistēmām, īpaši ar ceļu būvi saistītos darbos. Palielinoties starptautiskiem iepirkumu konkursiem, palielinās ārvalstu speciālistu skaits, kas Latvijā ierodas no dažādām valstīm. Pašvaldībai, privātuzņēmējam, valstij ir jābūt pārliecinātiem, ka konkursa uzvarētāji atbilst visiem nosacījumiem, un mūsu atbildība ir izvērtēt šo speciālistu profesionalitāti un līdzšinējo pieredzi līdzīgu darbu veikšanā,” uzsver O.Tautietis. Tieši tāpēc visām atbildīgajām institūcijām ir svarīgi iepazīties ar izmaiņām normatīvajos aktos, apmainīties ar informāciju, saskaņot viedokli, panākt kopēju izpratni par likumdošanas jautājumiem nozarē Latvijā un citās valstīs.

Lai Latvijā strādātu ar ārzemju diplomu, oficiāla atzīšana nepieciešama tikai tad, ja Latvijā attiecīgā profesija ir reglamentēta. Reglamentēta profesija ir tāda profesija, kurā var darboties tikai pēc īpašas atļaujas saņemšanas, reģistrācijas, piemēram, ietveršanas attiecīgo profesiju praktizējošo personu reģistrā vai profesionālās asociācijas biedru sarakstā.

 

Saite uz prezentāciju: Prezentācija