Publicēts 14 decembris 2017

ukraina izglŠodien, 2017.gada 14.decembrī, izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis un ministrijas amatpersonas tikās ar Ukrainas izglītības un zinātnes ministri Liliju Griņeviču (Liliia Hrynevych) un viceministru Pavlo Hobzeju (Pavlo Khobzey), lai pārrunātu Latvijas un Ukrainas divpusējo sadarbību un valstu prioritātes izglītības un zinātnes jomā, kā arī dalītos pieredzē par izglītības iespējām nacionālo minoritāšu skolās, iekļaujošo izglītību un skolotāju profesionālo pilnveidi.

Sarunā piedalījās arī Latvijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Ukrainā Juris Poikāns, Ukrainas pagaidu pilnvarotā lietvede Latvijā Alisa Podoļaka, LR Ārlietu ministrijas un vēstniecību pārstāvji.

Ukrainas izglītības un zinātnes ministre L.Griņeviča atzinīgi novērtēja Latvijas sasniegto mazākumtautību izglītības jomā, uzsverot, ka šobrīd abās valstīs – Latvijā un Ukrainā tiek veiktas nozīmīgas pārmaiņas izglītības sistēmā. Ministre pauda izpratni un atbalstu turpmākajām aktivitātēm valsts valodas lomas nostiprināšanai vispārējā izglītībā un ir gandarīta par iespēju dalīties pieredzē ar Latvijas kolēģiem. Nozīmīgs solis abu valstu sadarbībā ir arī šogad noslēgtais starpvaldību līgums. Ministre uzsvēra, ka Latvijas studentiem tādējādi tiek piedāvātas stipendijas pilna laika bakalaura, maģistrantūras un doktorantūras studijām Ukrainas augstskolās, kā arī vairākas stipendijas zinātniskajai pētniecībai. Attīstot abu valstu sadarbību izglītības jomā, tostarp vispārējā izglītībā, tuvākajā varētu tiks uzsākts arī darbs pie starpministriju sadarbības memoranda projekta saskaņošanas, parakstot to tuvākajā laikā. Memorands paredzēs konkrētas sadarbības prioritātes un pasākumus tuvākajiem gadiem.

Pēc tikšanās ministrijā Ukrainas delegācija un izglītības un zinātnes ministrs K.Šadurskis devās vizītē uz Rīgas Ukraiņu vidusskolu, kuras attīstībā Ukrainas valsts sniedz nozīmīgu atbalstu. Rīgas Ukraiņu vidusskola dibināta 1991. gada septembrī - tūlīt pēc Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas. Atšķirībā no citām Latvijas teritorijā daudzās paaudzēs vēsturiski dzīvojošajām mazākumtautībām, ukraiņiem šī ir pirmā skola ne vien Latvijā, bet visās Baltijas valstīs, kurā līdzās konkurētspējīgai vidējai izglītībai ir iespējams apgūt savu dzimto valodu, etniskās dzimtenes vēsturi un kultūru. Kopš skolas dibināšanas līdz šai dienai skolu vada direktore Lidija Kravčenko, kura izglītības iestādes izaugsmei veltījusi savas bagātīgās zināšanas, pedagoga un vadītāja prasmes un talantus. Direktores darbs ir novērtēts ar augstiem Latvijas un Ukrainas valsts apbalvojumiem, bet, nenoliedzami, augstākais novērtējums ir viņas kolēģu, skolēnu, vecāku un plašas sabiedrības atzinība un pateicība par ieguldīto darbu un tā rezultātiem.

“Jūsu skola ir spilgts piemērs sekmīgai mūsu valstī īstenotās mazākumtautību izglītības politikas īstenošanai, kur vienā no pirmajām skolām Latvijā jau 1993.gadā tika ieviests bilingvālais modelis. Līdztekus mācību procesam valsts valodā, ukraiņu valodas, literatūras, vēstures stundām tiek nodrošinātas interešu izglītības un fakultatīvās nodarbības ukraiņu etniskās identitātes veicināšanai,” tikšanās laikā teica ministrs K.Šadurskis.

Pēcpusdienā Ukraiņu delegācija kopā ar IZM valsts sekretāra vietnieci, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktori Agritu Kiopu un ministrijas ekspertiem dosies uz Rīgas Tehnisko universitāti, apmeklēs RTU Dizaina fabriku, laboratorijas, Zinātnisko bibliotēku. Tikšanās laikā puses pārrunās sadarbības iespējas, kā arī ar zinātni un tehnoloģiju attīstību saistītus jautājumus.

Zinātne un tehnoloģijas ir joma, kas Latvijas un Ukrainas sadarbībā ir ļoti nozīmīga, starp abu valstu Izglītības un zinātnes ministrijām jau iepriekš ir parakstīta vienošanās par kopīgas sadarbības programmas īstenošanu zinātnē un tehnoloģijās. 2016.gada 31.augustā Zinātnes un tehnoloģiju programmas apvienotā komisija pieņēma lēmumu par atbalstu sešu kopīgu projektu īstenošanai medicīnas zinātnēs, enerģētikā, materiālu zinātnēs un sociālajās zinātnēs. Ukraina kā asociētā valsts piedalās ES Pētniecības un inovācijas pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” (Horizon 2020), un šobrīd programmas ietvaros tiek īstenoti 12 projekti, kuros partneri ir gan dažādas Latvijas institūcijas, gan Ukrainas zinātniskās institūcijas.

Augstākajā izglītībā vairākas Latvijas augstskolas ir noslēgušas divpusējās sadarbības līgumus ar Ukrainas institūcijām, aktīvi sadarbojoties Erasmus+ programmā un nodrošinot starptautiskās mācību mobilitātes. Augstskolas ir ieinteresētas sadarbību paplašināt un regulāri piedalās arī starptautiskajās izglītības izstādēs Ukrainā. Pēc starpvaldību līguma par sadarbību izglītības, zinātnes, jaunatnes un sporta jomā parakstīšanas 2017.gada septembrī Ukrainas studenti varēs pieteikties arī Latvijas valsts stipendijām ārvalstniekiem studijām, pētniecībai un dalībai vasaras skolās. Arī Ukrainas puse piedāvā stipendijas Latvijas studentiem un pētniekiem. Pēc ministrijas rīcībā esošās informācijas, 2016./2017. mācību gadā Latvijas augstskolās studēja 277 Ukrainas studenti jeb 3,4 % no kopējā ārvalstu studentu skaita (2015./2016. ak.g. – 233 un 2014./2015. ak.g. – 205 studenti).