Publicēts 19 decembris 2017

european university institute

Līdz 31. janvārim var pieteikties doktorantūras stipendijām studijām Eiropas Universitātes institūtā (EUI) Florencē Itālijā.

Izglītības un zinātnes ministrijas Informācijas centrā par doktorantūras studiju pieredzi EUI un kas jāņem vērā, gatavojot kvalitatīvu studiju pieteikumu, stāstīja EUI Politikas un sociālās zinātnes doktora programmas studente Ieva Bloma un EUI Tiesību zinātnes doktorantūras studente Rūta Liepiņa. EUI piedāvā plašākās doktorantūras un pēcdoktorantūras programmas sociālajās zinātnēs - jomās, kas ir īpaši nozīmīgas Eiropas attīstībai un izcilas pētniecības iespējas.

EUI Tiesību zinātnes doktorantūras programmas studente Rūta Liepiņa:

''Kā trešā kursa studente varu teikt, ka Eiropas Universitātes institūta doktorantūras programma ir pavērusi daudz lielākas akadēmiskās un profesionālās attīstības iespējas, nekā biju cerējusi. EUI ir šī brīža Eiropas un pasaules diskusiju centrā, rīkojot konferences un seminārus par visām šī brīža aktualitātēm, piesaistot profesionāļus no svarīgākajām pasaules universitātēm, izpētes institūtiem, Eiropas Savienības institūcijām un citām organizācijām. Šī ir lieliska vieta cilvēkiem, kuri vēlas veikt pētījumus kvalificētu un atpazīstamu profesoru uzraudzībā, izbaudot visu, ko spēj piedāvāt gleznainā Toskāna.''

EUI Politikas un sociālās zinātnes doktora programmas studente Ieva Bloma:

“Tā ir individuāla pieeja katram doktorantam. Izcila materiāltehniskā nodrošinājuma bāze, daudzveidīga studentu sociālā dzīve un pastāvīga kontaktu veidošana ar citu pasaules līmeņa universitāšu doktorantiem un profesoriem. Es nepārspīlēšu sakot, ka ikkatrs autors, kurš ir uzrakstījis kaut ko patiesi vērā ņemamu saistībā ar Eiropas savienības tematiku, ir kādu laiku pavadījis Eiropas Universitātes institūtā vai nu kā doktorants vai postdoktorants, vai viespētnieks,” uzsver Ieva Bloma piebilstot, ka doktorantūra EUI daudz ko dod ne tikai akadēmiskajā ziņā, bet arī personības veidošanā. “Tā ir bijusi patiesa privilēģija saukt Florenci par savām mājām, un tur pavadītie gadi ir viennozīmīgi palīdzējuši man sasniegt jaunu brieduma pakāpi gan profesionāli, gan cilvēciski."

Rūtas Liepiņas un Ievas Blomas prezentācija par doktorantūras studijām šeit.

Vairāk nekā 84 procenti no EUI uzņemtajiem studentiem veiksmīgi pabeidz studijas, kas paver lieliskas starptautiskās karjeras iespējas. Pētniecību doktorantūras studiju līmenī EUI var veikt šādās jomās: politika un sociālās zinātnes, ekonomika, vēsture un civilizācija, tiesību zinātne.

Pieteikties stipendijai doktorantūras studijām EUI var līdz 2018.gada 31.janvārim (dokumenti iesniedzami EUI tiešsaistē). Detalizēta informācija par pieteikšanas nosacījumiem un iesniedzamajiem dokumentiem, kas nedaudz atšķiras atkarībā no izvēlētās nozares, ir pieejama EUI mājas lapā (Latvijas info).

Kandidātiem jābūt maģistra grādam vai maģistra grāda līmenim pielīdzinātai izglītībai, kā arī angļu valodas zināšanām vismaz C1 līmenī. Studentiem no Latvijas iespējams pieteikties līdz divām stipendijām studijām EUI. Ikgadējā stipendijā ir iekļauta studiju maksa, uzturēšanās, veselības apdrošināšanās izdevumi un vienreizējie ceļa izdevumi. Starp IZM un EUI uzņemto pretendentu pirms studiju uzsākšanas tiek noslēgta vienošanās par studijām EUI.

Diskusija norisināsies ceturtdien, 21.decembrī, plkst.10.00 IZM Informācijas centrā.

EUI 1972.gadā izveidoja sešas Eiropas Kopienas dalībvalstis, lai veicinātu augstākā līmeņa pētniecību jomās, kas ir īpaši nozīmīgas Eiropas attīstībai. 2008.gadā tika piešķirtas pirmās EUI stipendijas Latvijas studentiem. Katru gadu Eiropas Savienības dalībvalstis un citas Eiropas nacionālās institūcijas kopā piešķir ap 150 pētniecības stipendijām doktorantūras studijām EUI. Pašlaik EUI studē pieci studenti no Latvijas.