Publicēts 08 janvāris 2018

kids circleTrešdien, 10. janvārī, Izglītības un zinātnes ministrijā notiks “Eurostudent” VI posma pētījuma “Studentu sociālie un ekonomiskie apstākļi Latvijā” rezultātu prezentācija. “Eurostudent” ir apjomīgākais augstskolu studentu izpētes projekts Eiropā, kurā piedalās studenti no 30 valstīm.

Salīdzinājumā ar iepriekš veikto šāda tipa pētījumu 2013. gadā, mūsu valstī pieaudzis to studentu īpatsvars, kuri kopš studiju uzsākšanas mācības nav pārtraukuši. Turpina palielināties to klātienes studentu skaits, kuri paralēli studijām strādā algotu darbu. Izvērtējot prasmes un zināšanas, kuras gūtas studējot, vairāk nekā puse respondentu uzskata, ka ir labi sagatavoti Latvijas darba tirgum, tomēr kritiskāk studējošie vērtē sagatavotību starptautiskam darba tirgum. Pieaudzis to studentu skaits, kuri studē vai plāno studēt ārvalstīs.

Vairāk par pētījuma rezultātiem studenti, mācībspēki un mediji uzzinās trešdien, 10. janvārī plkst. 14.00 “Eurostudent” VI posma pētījuma “Studentu sociālie un ekonomiskie apstākļi Latvijā” rezultātu prezentācijā, kas notiks Izglītības un zinātes ministrijas (Vaļņu ielā 2) Lielajā zālē.

“Eurostudent” VI posma pētījumu 2017. gadā Latvijā īstenoja LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieki. Latvijas situācijas analīze balstās uz 2363 pilna laika studentu sniegtajām atbildēm 29 valsts un privātajās augstskolās.

Pētījuma mērķis - sniegt ieskatu tādos aktuālos jautājumos kā augstākās izglītības pieejamība, studiju apstākļu raksturojums, studiju procesa vērtējums, starptautiskā studentu mobilitāte, studiju procesa vērtējums, studentu nodarbinātība, integrācija darba tirgū, studentu ienākumu un izdevumu struktūra, līdzdalība sabiedrības dzīvē.

Pēc rezultātu prezentācijas, pētījumā gūtie dati būs brīvi pieejami visiem interesentiem, tostarp citiem pētniekiem un studējošiem akadēmisko darbu izstrādei.