Publicēts 15 janvāris 2018

esa 2018 Cropped2018.gada 16.janvārī 26 akadēmiskā, privātā un publiskā sektora pārstāvji no 16 Eiropas valstīm, tai skaitā Latvijas, tiksies Milānā, lai uzsāktu īstenot EO4GEO projektu, kura mērķis ir samazināt plaisu starp akadēmiskā sektora un cita veida izglītības piedāvājumu un kosmosa un ģeotelpiskās industrijas pārstāvju pieprasījumu.

Lielākā daļa projektā iesaistīto organizāciju pārstāv Eiropas Zemes novērošanas programmas Copernicus akadēmiju tīklu. Latvijā to pārstāv Vides risinājumu institūts. Savukārt kā asociētais partneris projektā iesaistīta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija. Starptautiskā sadarbība projekta ietvaros ļaus arī Latvijā attīstīt ilgtspējīgu stratēģiju zināšanu un prasmju celšanai kosmosa un ģeotelpiskās informācijas jomā.

Četru gadu laikā plānots nostiprināt jau esošo izglītības un apmācību ekosistēmu iesaistītajās valstīs, uzlabot prasmes satelītu un ģeotelpisko datu apstrādē un analīzē, kā arī veicināt to izmantošanu dažādās jomās (piemēram, vides aizsardzībā, transporta, telpiskās plānošanas u.c.). Sagaidāms, ka projekta rezultātā tiks izstrādāta moderna, starptautiski atzīta izglītības un apmācības stratēģija, kas palīdzēs mazināt plaisu starp šī brīža izglītības piedāvājumu un kosmosa industrijas pieprasījumu. Tā jaunajiem profesionāļiem piedāvās apgūt kā tehniskās, tā uzņēmējdarbības un cita veida prasmes, kas šobrīd un nākotnē būs aktuālas aktīvajā darba tirgū.

Projekts ne tikai cels kosmosa jomas izglītības līmeni Eiropas valstīs, bet arī uzlabos akadēmiskā, politiskā sektora un industrijas savstarpējo sadarbību. To pārstāvjiem projekts sniegs vairākus ieguvumus. Izglītības iestādēm un studentiem būs iespēja piekļūt inovatīviem izglītības risinājumiem un starptautiska līmeņa apmācību materiāliem. Industrijas pārstāvji piekļūs satelītu un ģeotelpiskajiem datiem, kā arī varēs apgūt to pielietošanu. Turklāt sagaidāms, ka apmācītie jaunie profesionāļi nākotnē būs vērtīgs darba spēks kā industrijas, tā publiskā sektora pārstāvjiem. Arī sabiedrības pārvaldes un publiskajam sektoram gan nacionālā, gan reģionālā līmenī būs pieejami jaunākie satelītu un ģeotelpiskās informācijas dati, to apstrādes, analīzes un pielietošanas apmācības.

Projektu EO4GEO (Towards and innovative strategy for skills development and capacity building in the space geo-information sector supporting Copernicus user uptake) finansiāli atbalsta Eiropas Savienības Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA) Erasmus+ programmas ietvaros.