Publicēts 18 janvāris 2018

Salīdzinājumā ar pagājušo gadu, par 2 milj. eiro pieaudzis pieejamais finansējums valsts finansētajām studiju vietām Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) augstskolām un koledžām. Pieaugot akadēmiskā personāla minimālajam atalgojumam un valsts obligātās sociālās apdrošināšanas likmei, vienas studiju vietas bāzes izmaksas ir palielinājušās no 1393,11 eiro 2017.gadā līdz 1458,51 eiro 2018.gadā.

Ministrija ir nodrošinājusi, ka pēdējo gadu laikā finansējums IZM augstskolām un koledžām studiju vietu nodrošināšanai pakāpeniski palielinās. Tā, 2016.gadā valsts budžeta dotācija bija 52 748 439 eiro, 2017.gadā - 55 214 624 eiro, bet 2018.gadā - 57 289 790 eiro. Paredzams, ka finansējums studiju vietas izmaksām turpinās pieaugt arī nākamajos gados.

Akadēmiskā personāla minimālā atalgojuma un valsts obligātās sociālās apdrošināšanas likmes pieaugums ir ļāvis nodrošināt lielāku katras budžeta vietas finansējumu, saglabājot kopējo vietu skaitu aptuveni 2017.gada līmenī. IZM, Veselības ministrijas, Zemkopības ministrijas un Kultūras ministrijas padotībā esošajās augstskolās un koledžās 2018.gadā kopumā ir pieejamas 26 327 budžeta vietas.

“Valsts finansēto studiju vietu sadalē prioritārs atbalsts tiek nodrošināts eksaktajām jeb STEM zinātņu jomām. Tās ir jomas, pēc kuru speciālistiem pieprasījums jau šobrīd pārsniedz piedāvājumu. Studijas šajās programmās ir arī dārgākās, tāpēc nepieciešams valsts ieguldījums,” uzsver IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktore Agrita Kiopa.

Salīdzinājumā ar 2017.gadu, ir veiktas arī izmaiņas budžeta vietu sadalījumā starp studiju programmām, ņemot vērā to atbilstību tautsaimniecības attīstības prognozēm, augstskolu stratēģiskajai specializācijai un valsts budžeta līdzekļu efektīvam ieguldījumam. Būtiski faktori ir arī studiju programmu akreditācijas ilgums (priekšroku budžeta vietu piešķīrumā dodot uz 6 gadiem akreditētajām studiju programmām), jaunie principi tematiskajā grupā “Izglītība” (kur studiju vietas tiks salāgotas ar pāreju uz konceptuāli jaunu skolotāju sagatavošanas sistēmu augstskolās), kā arī ciešāka doktorantūras studiju programmu sasaistei ar pētniecības rezultātiem.

Valsts finansēto studiju vietu sadalījums 2018. gadā:

Augstskolas

Valsts finansēto studiju vietu skaits 2018.gadā

Rīgas Tehniskā universitāte

6070

Latvijas Universitāte

4922

Rīgas Stradiņa universitāte

3256

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

2611

Daugavpils Universitāte

1415

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

855

Liepājas Universitāte

778

Latvijas Mākslas akadēmija

730

Ventspils Augstskola

548

Vidzemes augstskola

545

J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

540

Latvijas Kultūras akadēmija

471

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

461

Latvijas Jūras akadēmija

246

Banku augstskola

63

SIA "Biznesa augstskola Turība"

22

KOPĀ AUGSTSKOLĀS

23533

Koledžas

Valsts finansēto studiju vietu skaits 2018.gadā

Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža

636

Profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas Tehniskā koledža

501

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža

369

Rīgas 1.medicīnas koledža

355

Rīgas Celtniecības koledža

298

Daugavpils medicīnas koledža

187

Jēkabpils Agrobiznesa koledža

123

Liepājas Jūrniecības koledža

117

Malnavas koledža

106

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža

102

KOPĀ KOLEDŽĀS

2794

Detalizēta informācija par valsts finansētām studiju vietām augstskolās un koledžās 2018. gadā aplūkojuma šeit.