Publicēts 19 janvāris 2018

Jaunā mācību satura un pieejas sabiedriskās apspriešanas ietvaros no 22. līdz 31. janvārim notiks 7 forumi, kuru laikā viedokļu līderiem un nozaru profesionāļiem būs iespēja apspriest publiskotā mācību satura un pieejas piedāvājumu, diskutēt par jautājumiem, kas aktuāli jaunā mācību satura kontekstā, kā arī apzināt konkrētus priekšlikumus un ierosinājumus tā pilnveidei.

Visi forumi notiks no 22. līdz 31. janvārim Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja telpās, Palasta ielā 4, Rīgā. Pasākumos aicināti gan dažādas sabiedrības interešu pārstāvniecību organizācijas, gan akadēmiskās vides pārstāvji, grupas, kuras tieši skar konkrētā problemātika.

Valsts izglītības satura centrs (VISC) ierosinājis pārmaiņas izglītības pieejā Latvijā, lai izstrādātu, aprobētu un pēctecīgi ieviestu tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācībām, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā svarīgas zināšanas, prasmes un ieradumus. Pirmo reizi vispārējās izglītības mācību saturs tiek pārskatīts kopumā no pirmsskolas līdz 12. klasei. Tas darīts, lai apgūstamais mācību saturs un sasniedzamie rezultāti skolēnam dažādos mācību priekšmetos nepārklātos, lai mazinātos līdzšinējā mācību satura sadrumstalotība un bērniem un jauniešiem būtu nodrošināta saskaņota un pēctecīga zināšanu un prasmju apguve.

22. janvāris
Forums “Kas skolas beidzējam ir nepieciešams vairāk – zināšanas vai prasmes?”, kurā diskutēsim par līdzsvaru starp zināšanu apgūšanu un prasmju attīstīšanu skolā un to, kam un kādā veidā būtu jānosaka skolā apgūstamo zināšanu un prasmju apjoms.

23. janvāris
Forums “Cik prasmīgam ir jābūt pirmsskolas beidzējam?”, kurā diskutēsim par to, kas un kādā veidā bērniem jāmācās pirmsskolā.

24. janvāris
Forums “Ko nozīmē – zināt latviešu valodu?”, kurā diskutēsim par to, pēc kādiem kritērijiem var secināt, ka cilvēks prot latviešu valodu, ko nozīmē “būt lietpratīgam valodas lietotājam”, kādi ir latviešu valodas mācību mērķi un kā tie nosaka mācību saturu un pieeju.

25. janvāris
Forums “Kura no mākslām ir vissvarīgākā skolā?”, kurā diskutēsim par līdzsvaru starp mākslu priekšmetiem un to, ko skolēns apgūst vispārējā izglītībā un interešu izglītībā.

29. janvāris
Forums “Vai patriotismu var iemācīt?”, kurā diskutēsim par pilsonisko un patriotisko audzināšanu.

30. janvāris
Forums “Vai skolā sports ir iespējams bez normatīviem?”, kurā diskutēsim par sporta stundu mērķi skolā.

31. janvāris
Forums “Kādi ir nozīmīgākie sasniedzamie rezultāti skolēnam, beidzot pamatizglītības un vidējās izglītības posmu STEM (dabaszinātņu, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas) jomā?”


Pēc forumiem vietnē skola2030 būs pieejami to video apkopojumi un būs iespējam vietnes forumā savu viedokli izteikt ikvienam. Viedokļu līderu forumi būs noslēdzošie pasākumi jaunā mācību satura un pieejas sabiedriskās apspriešanas ietvaros, kas noslēdzas 1. februārī. Kopš tās sākuma pērn septembrī mācību satura un pieejas pārmaiņas mērķtiecīgi skaidrotas Latvijas skolu vadību komandām un to pedagogiem, visu pašvaldību mācību jomu koordinatoriem, visu Latvijas pašvaldību izglītības jomas vadītājiem vai viņu pārstāvjiem, tiekoties ar dažādām interešu grupām. Šajā laikā savus priekšlikumus izteikušas skolas un profesionālās organizācijas. Taču vietnē skola2030 komentārus var izteikt ikviens, arī tad, ja viņa profesionālā darbība nav saistīta ar izglītību. Sabiedrības pārstāvju iesniegtie komentāri, ieteikumi un jautājumi ir lasāmi vietnes skola2030 sadaļā “Priekšlikumi”.

Sabiedriskajai apspriešanai noslēdzoties un izglītības jomas ekspertiem izvērtējot visus priekšlikumus, uz šī dokumenta pamata apstiprināšanai Ministru kabinetā (MK) šī gada pavasarī tiks iesniegtas pirmsskolas izglītības vadlīnijas, pamatizglītības standarts un vispārējās vidējās izglītības standarts.

Žurnālistiem dalību forumos lūdzam pieteikt iepriekš.


Papildinformācija:
Iveta Bojāre,
projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā”
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Tālr. 29417278
www.skola2030.lv

Par projektu
Valsts izglītības satura centra īstenotā projekta Nr. 8.3.1.1./16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” mērķis ir izstrādāt, aprobēt, pēctecīgi ieviest tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai no pirmsskolas līdz 12. klasei, kas ļaus skolēniem attīstīt dzīvei 21. gadsimtā svarīgas zināšanas, prasmes un attieksmes. Projektā paredzēta mācību satura izstrāde un aprobācija, mācību programmu, mācību un metodisko līdzekļu izstrāde, t.sk. bērniem ar speciālām vajadzībām vai veselības traucējumiem. Projektā tiks nodrošināta profesionālā pilnveide 6000 pedagogiem, t.sk. pedagogu komandām 100 pilotskolās un visu izglītības iestāžu vadības komandām, kā arī tiks veidota mācību līdzekļu vietne. Projektu VISC īsteno sadarbībā ar Daugavpils Universitāti, Latvijas Universitāti, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju, Liepājas Universitāti, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju, Latviešu valodas aģentūru, Strazdumuižas internātvidusskolu - attīstības centru vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem un pašvaldībām, kuru izglītības iestādes piedalās mācību satura aprobācijā.