Publicēts 24 janvāris 2018

Skolenu macibu uznemumi CroppedPiektdien, 26. janvārī, Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) notiks Erasmus+ projekta "Inovāciju klāsteris uzņēmējdarbības izglītībai" noslēguma pasākums. Ministrijas, izglītības organizācijas “Junior Achievement Latvija” pārstāvji, skolēni un pedagogi diskutēs par iespēju mācību iestādēs ieviest Skolēnu mācību uzņēmumu programmu.

Sešas Latvijas skolas - Rīgas Valsts 3. ģimnāzija, Jelgavas Spīdolas ģimnāzija, Liepājas Valsts tehnikums, Valmieras tehnikums un divas kontrolskolas - Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija un Rīgas Kultūru vidusskola, – divus gadus piedalījās starptautiskā Erasmus+ pētījumā “Inovāciju klāsteris uzņēmējdarbības izglītībai”. Projekta būtība - izpētīt uzņēmējdarbības izglītības situāciju Eiropā un izstrādāt rekomendācijas uzņēmējdarbības izglītības politikas attīstībai Eiropas valstīs, tostarp Latvijā. Pētījums norisinājās vēl četrās Eiropas Savienības dalībvalstīs - Itālijā, Beļģijā, Igaunijā un Somijā.

Dalība projektā uzlabo sekmes un motivē darbam

Pētījumā noskaidrots, ka tie jaunieši, kuri aktīvi piedalās Skolēnu mācību uzņēmumu programmā, daudz nopietnāk pieļauj iespēju nākotnē kļūt par pašnodarbinātajiem, nevis darba ņēmējiem. Viņi daudz augstāk novērtē savas spējas projektu vadībā, uzņēmējdarbībā un pašiniciatīvas kompetencē. Noskaidrots, ka šiem jauniešiem ir labākas sekmes un motivācija mācīties.

Skolēniem, kuri piedalījās Skolēnu mācību uzņēmumu programmā 100 un vairāk stundas mācību gadā, par 10 % palielinājās vidējie mācību rezultāti salīdzinājumā ar skolēniem, kuri programmā nepiedalījās. Tāda pati ievērojama atšķirība starp projekta dalībniekiem un skolēniem, kuri nepiedalās programmā, tika atklāta vairākās kompetencēs, tādās kā apņēmība, spēja koordinēt aktivitātes, lēmumu pieņemšana, prezentēšana, iniciatīvas uzņemšanās, līderība, laika un projektu vadība.

“Jau iepriekšējie pētījumi liecināja, ka ieguldījums uzņēmējdarbības izglītībā veicina jauniešu veiksmīgu iekļaušanos darba tirgū, to interesi par uzņēmējdarbību un palielina arī jauno uzņēmumu skaitu. Taču šis pētījums atklāj arī to, ka Skolēnu mācību uzņēmumu programmai ir daudz plašāka ietekme. Programma ne tikai attīsta jauniešos uzņēmēja spējas, bet arī uzlabo skolēnu attiecības ar skolotājiem un vecākiem. Paši jaunieši kļūst atbildīgāki, motivētāki un pārliecinātāki par savām spējām,” norāda “Junior Achievement Latvija" valdes priekšsēdētājs Jānis Krievāns.

Jāveicina sadarbība starp uzņēmējiem un skolām

Pētījums arī norāda uz to, ka ir nepieciešama augstas kvalitātes skolotāju izglītošana un ir ļoti būtisks skolas vadības atbalsts uzņēmējdarbības izglītībai. Tāpat ir svarīgi veidot ciešāku sadarbību ar biznesa sektoru, jo uzņēmēji uzskata, ka skolu direktoriem un skolotājiem nav pietiekamu zināšanu par uzņēmējdarbību.

“Veidojot kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu, vidusskolas posmam ir izvirzīts mērķis nodrošināt, ka jaunietis sagatavojas izglītības turpināšanai augstskolā vai savai profesionālajai darbībai, apzinās savas personiskās spējas un intereses mērķtiecīgas profesionālās un personiskās nākotnes veidošanai un turpina iegūt mācīšanās un savas izaugsmes pieredzi. Tādēļ šajā posmā iespējas iegūt uzņēmējdarbības pieredzi, radot un piedāvājot savus produktus vai pakalpojumus ar mācību uzņēmuma palīdzību ir nozīmīgas, lai iedrošinātu jauniešus izvēlēties uzņēmējdarbību kā savu nākotnes perspektīvu un mērķtiecīgi tam gatavoties,” uzsver Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktore Gunta Arāja.

“Izglītības un zinātnes ministrija atzinīgi vērtē “Junior Achievement Latvija" ieguldījumu uzņēmējdarbības izglītības attīstībā un skolotāju profesionālās kompetences pilnveidē. Plānojam, ka šī sadarbība turpināsies, veidojot gan pedagogu profesionālās kompetences pilnveides pasākumus, gan pedagogu izglītības standartu augstākajā izglītībā,” pauž G.Arāja.

Pētījums ir daļa no Eiropas Savienības Erasmus+ programmas finansēta projekta “Inovāciju klāsteris uzņēmējdarbības izglītībai” (ICEE). Projekta īstenotāji Latvijā Izglītības un zinātnes ministrija un “Junior Achievement Latvija”.

Vairāk par pētījuma gaitu un rezultātiem, “Erasmus+” projektu “Inovāciju klāsteris uzņēmējdarbības izglītībai” varēs uzzināt projekta noslēguma pasākumā - piektdien, 26.janvārī, plkst.11.00 IZM Lielajā zālē (Vaļņu ielā 2). Projektā iesaistīto skolu direktori un skolēni stāstīs par savu pieredzi mācību uzņēmējdarbībā. Pasākumā aicināti piedalīties masu mediji.

Projekta ICEE rezultātu prezentācija.