Publicēts 26 janvāris 2018

atzisanas seminarsPiektdien, 2018.gada 26.janvārī, Izglītības un zinātnes ministrijā notika starptautisks pieredzes apmaiņas seminārs par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu veselības aprūpes jomas reglamentētajās profesijās. Seminārā Latvijas un kaimiņvalstu kolēģi, profesionālās kvalifikācijas atzīšanas institūciju eksperti dalījās pieredzē un guva plašāku ieskatu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas pieejās un praksē citās valstīs. Šāda mēroga pasākumu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jomā IZM organizē pirmo reizi.

Seminārā piedalījās pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas, Veselības ministrijas, Latvijas Ārstu biedrības un citām institūcijām, kā arī atbildīgie speciālisti no Lietuvas un Igaunijas. Eiropas Komisijas Iekšējā tirgus, uzņēmējdarbības un mazo un vidējo uzņēmumu ģenerāldirektorāta Profesionālo kvalifikāciju un prasmju nodaļas pārstāvis Bernhards Zāgelmaijers (Bernhard Zaglmayer) ar semināra dalībniekiem pārrunāja, kā piemērojama Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 7.septembra direktīva par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, kā arī skaidroja direktīvā noteiktās pieejas un citu valstu pieredzi.

Seminārā īpaša uzmanība tika veltīta diskusijām par tā dēvētā adaptācijas perioda piemērošanu. Adaptācijas periods nozīmē ārvalstu speciālista darbu Latvijā sertificēta speciālista uzraudzībā, un to var noteikt ārvalstu speciālistam, kura iegūtā izglītība un profesionālā kvalifikācija pilnībā neatbilst Latvijā izvirzītajām prasībām. Adaptācijas perioda laikā profesionālās kvalifikācijas atzīšanas pretendents var apgūt trūkstošās zināšanas un iegūt nepieciešamās prasmes. Latvijā līdz šim praksē netiek piemērota adaptācijas perioda noteikšana, tāpēc citu valstu pieredze ir ļoti svarīga.

Profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmas piemērošanu Latvijas Republikā koordinē Izglītības un zinātnes ministrija, kā atbalsta institūcija darbojas Akadēmiskās informācijas centrs.

Jaunākā apkopotā statistika liecina, ka 2016. gadā kopumā tika saņemti 142 iesniegumi profesionālās kvalifikācijas atzīšanai un īslaicīgu pakalpojumu sniegšanai. Lielākā daļa šo iesniegumu ir no trešajām valstīm, proti, 40 iesniegumu saņemti no ES un EEZ valstīm, bet 102 iesniegumi no trešajām valstīm. Lielākais iesniegumu skaits saņemts veselības aprūpes, izglītības un būvniecības jomas reglamentētajās profesijās.