Publicēts 06 februāris 2018

shutterstock 257941646

2018. gada 6. februārī, valdība deleģēja Izglītības un zinātnes ministriju izstrādāt Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kodolpētījumu organizācijas (CERN) līguma projektu par Latvijas pievienošanos CERN asociētās pirms-dalībvalsts statusā. Šis statuss Latvijas uzņēmumiem un zinātniskajiem institūtiem dos tiesības piedalīties CERN iepirkumos un pētniecības projektos, un pilnā mērā izmantot CERN infrastruktūru.

“Latvijas dalība CERN uzskatāma par būtisku zinātnes un inovāciju kvalitātes un konkurētspējas rādītāju, kas rada jaunas iespējas un veicina Latvijas uzņēmumu konkurētspēju, jaunu, augstas pievienotās vērtības produktu izstrādē,” saka izglītības un zinātnes ministrs, profesors Kārlis Šadurskis. Viņš uzsver, ka nākotnē tās ir vēl vairāk jaunas, augsti atalgotas darba vietas uzņēmumos, kas spēj radīt globālajā tirgū pieprasītus produktus un pakalpojumus. Iespējas, ko sniedz Latvijas dalība CERN, ir svarīgas arī, lai piesaistītu un palielinātu jauniešu interesi par eksaktajām zinātnēm,” saka Šadurskis.

Latvijas dalība CERN uzskatāma par būtisku zinātnes kvalitātes un konkurētspējas rādītāju, kas sekmēs Latvijas zinātnisko darbinieku sniegumu starptautiskās pētniecības programmās, ļaus veikt starpdisciplinārus pētījumus un piesaistīt zinātnisko personālu darbam Latvijā, tādējādi veicinot Latvijas tautsaimniecības attīstību. Zinātniskajām institūcijām un uzņēmumiem pavērsies plašas iespējas iesaistīties CERN pētījumos – gan fundamentālos fizikas, gan lietišķās zinātnes un tehnoloģiskos pētījumos. Viena no CERN misijām ir arī rūpēties par zināšanu un tehnoloģiju pārnesi no CERN uz CERN asociēto valsti. CERN iegūtās un radītās zināšanas var transformēties dažādos medicīnas pielietojumos, informācijas tehnoloģijās un enerģētikas un vides problēmu risinājumos.

Latvijai kļūstot par CERN asociēto valsti pirms-dalībvalsts statusā, Latvija finansiālā izteiksmē var iegūt tik lielu pasūtījumu apjomu, kas atbilst asociētās valsts iemaksātajam finansējumam, t.i., 1 milj. Šveices franku. Papildus tiešajiem finansiālajiem ieguvumiem, uzņēmumiem, sadarbojoties ar CERN, var pavērties jauni noieta tirgi. Asociētās dalībvalsts sākumposmā CERN atbalsta un palīdz valsts industrijai saprast CERN iepirkumu sistēmu un iesaistīties CERN tenderos, organizējot industriālos pasākumus asociētajā valstī.

Šobrīd Latvija ar CERN sadarbojas, ņemot vērā 2016.gada 31.oktobrī parakstīto Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kodolpētījumu organizācijas līgumu par zinātnisko un tehnisko sadarbību augstas enerģijas daļiņu fizikā.

Eiropas Kodolpētījumu organizācija izveidota ar Konvenciju, kuru 1953.gadā parakstīja 12 valstis. Šodien CERN ir 22 dalībvalstis. CERN mērķis ir starptautiskas liela mēroga pētnieciskas infrastruktūras darbības nodrošināšana augstas enerģijas daļiņu fizikas pētījumiem. Tieši CERN ir izgudrots internets un pirms dažiem gadiem, izmantojot Lielo hadronu paātrinātāju, atklāts Higsa bozons.

Prezentācija: Latvijas pievienošanās Eiropas Kodolpētniecības organizācijai (CERN)

CERN vizulis 01

CERN vizulis 02

CERN vizulis 03